Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý các khoản nợ dự trữ quốc gia tồn đọng sau thanh tra tại Tổng cục Dự trữ Nhà nước

Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý các khoản nợ dự trữ quốc gia tồn đọng sau thanh tra tại Tổng cục Dự trữ Nhà nước
(Tài chính) Để thực hiện việc xử lý các khoản nợ dự trữ quốc gia tồn đọng sau thanh tra tại Tổng cục Dự trữ Nhà nước, ngày 14/11/2012, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 192/2012/TT-BTC để cụ thể hoá hướng xử lý các khoản nợ dự trữ tồn đọng sau thanh tra.

Ân hạn nộp thuế tối đa 275 ngày cho doanh nghiệp

Ân hạn nộp thuế tối đa 275 ngày cho doanh nghiệp
Theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế được Quốc hội thông qua sáng nay 20/11, các doanh nghiệp nhập khẩu hàng hóa là vật tư, nguyên liệu để sản xuất hàng xuất khẩu vẫn được giữ thời hạn nộp thuế tối đa là 275 ngày.

Sẽ không tính thuế GTGT đối với khoản lãi vay từ tổ chức phi tín dụng

Sẽ không tính thuế GTGT đối với khoản lãi vay từ tổ chức phi tín dụng
Chủ tịch Nhóm Công tác thuế thuộc Phòng Thương mại châu Âu tại Việt Nam, Tom McLelland cho biết, rất nhiều doanh nghiệp (DN) nước ngoài đề xuất Chính phủ Việt Nam bãi bỏ việc áp dụng thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với khoản lãi vay từ các tổ chức phi tín dụng, đặc biệt đối với nguồn vay từ nước ngoài.