Chuẩn hóa quản lý tổ chức nước ngoài trên TTCK

Chuẩn hóa quản lý tổ chức nước ngoài trên TTCK
Từ nay đến 15/10/2012, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCK) sẽ lấy ý kiến góp ý cho dự thảo Thông tư hướng dẫn đăng ký thành lập, tổ chức và hoạt động văn phòng đại diện của tổ chức kinh doanh chứng khoán nước ngoài, chi nhánh công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam.

Trợ cấp chế độ thai sản do bảo hiểm xã hội chi trả

Trợ cấp chế độ thai sản do bảo hiểm xã hội chi trả

Sau khi nhận được phản ánh của một số doanh nghiệp về việc thực hiện chưa thống nhất trong việc tính thuế TNCN đối với khoản người lao động nhận từ quỹ BHXH theo chế độ thai sản, ngày 24/9, Tổng cục Thuế có Công văn số 3367/ TCT-TNCN về chính sách thuế TNCN đối với khoản người lao động nhận được từ Quỹ BHXH theo chế độ thai sản gửi cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Từ 1/1/2013: Điều chỉnh mức thu thủy lợi phí đối với khu vực miền núi cả nước

Từ 1/1/2013: Điều chỉnh mức thu thủy lợi phí đối với khu vực miền núi cả nước
Ngày 10/9/2012, Thủ tướng Chính phủ đã ký Nghị định số 67/NĐ-CP thay thế Nghị định 115/2008/NĐ-CP sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 143/2003/NĐ-CP ngày 28/11/2003 quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi. Theo đó, tăng mức thu thủy lợi phí đối với khu vực miền núi cả nước; đồng bằng sông Hồng; Trung du Bắc Bộ và Bắc khu IV; Nam khu IV và Duyên hải miền Trung; Tây Nguyên; Đông Nam Bộ. Riêng khu vực đồng bằng sông Cửu Long mức thu thủy lợi phí vẫn giữ nguyên như hiện nay.