Quy định mới về xuất khẩu, nhập khẩu và tạm nhập - tái xuất cây cảnh

Quy định mới về xuất khẩu, nhập khẩu và tạm nhập - tái xuất cây cảnh
(Tài chính) Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 39/2012/QĐ-TTg ban hành Quy chế quản lý cây cảnh, cây bóng mát, cây cổ thụ. Quyết định này quy định cụ thể về việc quản lý vận chuyển, cất giữ, kinh doanh; xuất  khẩu (XK), nhập khẩu (NK), tạm nhập - tái xuất, chuyển khẩu, quá cảnh cây cảnh, cây bóng mát, cây cổ thụ.

Gia hạn thuế giá trị gia tăng theo tinh thần Nghị quyết số 37/NQ-CP

Gia hạn thuế giá trị gia tăng theo tinh thần Nghị quyết số 37/NQ-CP
Triển khai Nghị quyết số 37/NQ-CP ngày 03/8/2012 của Chính phủ về phiên họp thường kỳ tháng 7 năm 2012 về việc giao Bộ Tài chính nghiên cứu đề xuất việc tiếp tục gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT) thêm 03 tháng, Bộ Tài chính đã nghiên cứu, nắm bắt các khó khăn của doanh nghiệp và có công văn số 11822/BTC-CST ngày 31/8/2012 báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Áp dụng Hệ thống phân ngành doanh nghiệp

Áp dụng Hệ thống phân ngành doanh nghiệp

Nhằm hỗ trợ công tác xây dựng cơ sở dữ liệu, nghiên cứu, nghiên cứu phân tích trên thị trường chứng khoán cũng như tạo tiền đề phát triển các công cụ đầu tư trên thị trường cổ phiếu, Sở GDCK Hà Nội (HNX) đã nghiên cứu xây dựng và chuẩn bị đưa vào áp dụng Hệ thống phân ngành đối với các doanh nghiệp niêm yết/đăng ký giao dịch trên HNX (HaSIC).

Chuẩn hóa quản lý tổ chức nước ngoài trên TTCK

Chuẩn hóa quản lý tổ chức nước ngoài trên TTCK
Từ nay đến 15/10/2012, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCK) sẽ lấy ý kiến góp ý cho dự thảo Thông tư hướng dẫn đăng ký thành lập, tổ chức và hoạt động văn phòng đại diện của tổ chức kinh doanh chứng khoán nước ngoài, chi nhánh công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam.

Trợ cấp chế độ thai sản do bảo hiểm xã hội chi trả

Trợ cấp chế độ thai sản do bảo hiểm xã hội chi trả

Sau khi nhận được phản ánh của một số doanh nghiệp về việc thực hiện chưa thống nhất trong việc tính thuế TNCN đối với khoản người lao động nhận từ quỹ BHXH theo chế độ thai sản, ngày 24/9, Tổng cục Thuế có Công văn số 3367/ TCT-TNCN về chính sách thuế TNCN đối với khoản người lao động nhận được từ Quỹ BHXH theo chế độ thai sản gửi cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.