Cập nhật các chính sách mới có hiệu lực từ tháng 1/2017

Cập nhật các chính sách mới có hiệu lực từ tháng 1/2017
Lệ phí cấp giấy phép hoạt động công ty chứng khoán; Quy định mới về lệ phí đăng ký doanh nghiệp ; Lệ phí cấp mới thẻ Căn cước công dân; Quy định chi tiết một số điều của Luật ngân sách nhà nước;... là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 1/2017.

Hướng dẫn mới về các tỷ lệ khoản thu của VAMC

Hướng dẫn mới về các tỷ lệ khoản thu của VAMC
Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam vừa ban hành Thông tư số 33/2016/TT-NHNN quy định về các tỷ lệ khoản thu của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng (TCTD) Việt Nam (VAMC) đối với khoản nợ xấu được mua bằng trái phiếu đặc biệt.

Phí giám sát phòng kiểm nghiệm trong lĩnh vực trồng trọt?

Phí giám sát phòng kiểm nghiệm trong lĩnh vực trồng trọt?
Kể từ ngày 1/1/2017, mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực trồng trọt và giống cây lâm nghiệp sẽ được thực hiện theo những quy định tại Thông tư 207/2016/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành.

Quy định mới về giá dịch vụ kiểm tra chất lượng xe cơ giới

Quy định mới về giá dịch vụ kiểm tra chất lượng xe cơ giới

Ngày 11/11/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 239/2016/TT-BTC quy định về giá dịch vụ thử nghiệm, kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với các loại phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, xe máy chuyên dùng, linh kiện trong sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2017, thay thế Thông tư số 114/2013/TT-BTC, Thông tư số 132/2014/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Từ ngày 1/1/2017, phí thử nghiệm mức tiêu thụ nhiên liệu ô tô là bao nhiêu?

Từ ngày 1/1/2017, phí thử nghiệm mức tiêu thụ nhiên liệu ô tô là bao nhiêu?

Ngày 11/11/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 235/2016/TT-BTC quy định về giá dịch vụ thử nghiệm khí thải đối với phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và thử nghiệm mức tiêu thụ nhiên liệu đối với xe ô tô con từ 7 chỗ ngồi trở xuống sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2017 và thay thế Thông tư số 199/2015/TT-BTC ngày 09/12/2015.