điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương (Nghị định 08) vừa được Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ký ban hành."/>
VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Bãi bỏ một số điều kiện xuất, nhập khẩu vật liệu nổ công nghiệp

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Bãi bỏ một số điều kiện xuất, nhập khẩu vật liệu nổ công nghiệp

Đây là thông tin quan trọng được quy định cụ thể tại Nghị định số 08/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018 sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương (Nghị định 08) vừa được Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ký ban hành.

Gỡ vướng về chính sách thuế xuất nhập khẩu

Hải quan Quảng Bình về đích thu ngân sách trước 2 tháng

Hải quan Bình Dương đối thoại với doanh nghiệp Nhật Bản

Hải quan Lạng Sơn: Tăng cường kiểm tra mặt hàng an toàn thực phẩm

Kiểm tra chuyên ngành: Thủ tục còn chồng chéo, vẫn thủ công là chính

Trước đây, để nhập khẩu vật liệu nổ công nghiệp, doanh nghiệp bắt buộc phải có hai điều kiện là được phép kinh doanh vật liệu nổ công nghiệp và có hợp đồng mua vật liệu nổ công nghiệp với doanh nghiệp nước ngoài và hợp đồng bán vật liệu nổ công nghiệp với doanh nghiệp trong nước.

Với quy định của Nghị định 08/2018/NĐ-CP, sẽ bãi bỏ một số điều kiện xuất khẩu, nhập khẩu vật liệu nổ công nghiệp. Cụ thể, Điều 15 của Nghị định 08 quy định bãi bỏ điểm b khoản 1; điểm b, điểm c khoản 2 Điều 20a Nghị định số 39/2009/NĐ-CP ngày 23/4/2009 của Chính phủ về vật liệu nổ công nghiệp đã được bổ sung tại Điều 13 Nghị định số 77/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 sửa đổi, bổ sung một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực mua bán hàng hóa quốc tế, hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp, phân bón, kinh doanh khí, kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương.

Theo quy định cũ, đối với doanh nghiệp xuất khẩu vật liệu nổ công nghiệp phải được phép kinh doanh vật liệu nổ công nghiệp. Doanh nghiệp phải có hợp đồng bán vật liệu nổ công nghiệp với doanh nghiệp nước ngoài và hợp đồng mua vật liệu nổ công nghiệp với doanh nghiệp trong nước.

Đồng thời, đối với trường hợp xuất khẩu (tái xuất) vật liệu nổ công nghiệp của các doanh nghiệp dầu khí nước ngoài cần có Hợp đồng mua vật liệu nổ công nghiệp từ doanh nghiệp nước ngoài và hợp đồng bán vật liệu nổ công nghiệp cho doanh nghiệp nước ngoài khác.

Quy định của Nghị định 08/2018/NĐ-CP, Chính phủ đã đơn giản hóa bằng việc bãi bỏ các, điều kiện xuất nhập khẩu, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động kinh doanh lĩnh vực này.

PV.

Có thể bạn quan tâm