VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Bảng lương, bậc lương đối với công nhân quốc phòng theo quy định mới ra sao?

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Bảng lương, bậc lương đối với công nhân quốc phòng theo quy định mới ra sao?

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 19/2017/NĐ-CP quy định chế độ tiền lương của công nhân quốc phòng và chế độ phụ cấp thâm niên đối với viên chức quốc phòng, trong đó, có quy định về bảng lương, bậc lương đối với công nhân quốc phòng.

Phụ cấp và nâng lương đối với viên chức và công nhân quốc phòng

Chính sách mới đối với quân nhân chuyên nghiệp nghỉ hưu trước hạn tuổi

Quy định điều chỉnh thông tin thẻ bảo hiểm y tế đối với Cựu chiến binh

Theo Nghị định 19/2017/NĐ-CP vừa được Chính phủ ban hành ngày 24/02/2017, bảng lương đối với công nhân quốc phòng được thực hiện từ 15/4/2017 như sau:


Trong đó, loại A gồm:

+ Nhóm 1: Sắp xếp, bố trí theo vị trí việc làm yêu cầu trình độ đại học thực hiện sản xuất, sửa chữa, bảo quản vũ khí, khí tài, trang thiết bị kỹ thuật quân sự; nghiên cứu viên các ngành, nghề và chuyên đề.

+ Nhóm 2: Sắp xếp, bố trí theo vị trí việc làm yêu cầu trình độ cao đẳng thực hành sản xuất, sửa chữa, bảo quản vũ khí, khí tài, trang thiết bị quân sự; Cao đẳng viên thực hành các ngành, nghề, chuyên đề.

Loại B: Sắp xếp, bố trí theo vị trí việc làm yêu cầu trình độ trung cấp và bậc trình độ kỹ năng nghề tương ứng bao gồm: Kỹ thuật viên vũ khí, khí tài quân binh chủng, ngành quân khí; kỹ thuật viên các ngành, nghề, chuyên đề.

Loại C: Sắp xếp, bố trí theo vị trí việc làm yêu cầu chứng chỉ sơ cấp và bậc trình độ kỹ năng nghề tương ứng thực hiện các công việc tại cơ sở sản xuất, sửa chữa, bảo quản vũ khí, khí tài, trang thiết bị quân sự; bảo đảm phục vụ nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, chiến đấu và thực hiện các nhiệm vụ khác.

PV.

Có thể bạn quan tâm