nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện 7 hiệp định."/>
VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt thực hiện 7 hiệp định

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt thực hiện 7 hiệp định

Chính phủ vừa ban hành 7 nghị định về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện 7 hiệp định.

Hàng loạt mặt hàng điện tử của Nhật được áp mức thuế nhập khẩu 0%

Hàng hóa từ Hàn Quốc được hưởng thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt

Điều kiện để hàng hóa nhập khẩu được hưởng thuế suất ưu đãi đặc biệt

Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo Hiệp định thương mại hàng hoá ASEAN - Trung Quốc

Biểu thuế nhập khẩu theo Hiệp định thương mại hàng hoá ASEAN - Ấn Độ

Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt giữa Việt Nam và Nhật Bản

Hàng hóa từ Nhật Bản được hưởng thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt

Cụ thể, Chính phủ ban hành 7 Nghị định, gồm:

1- Nghị định số 124/2016/NĐ-CP Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt để thực hiện Hiệp định Thương mại song phương giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.

2- Nghị định số 125/2016/NĐ-CP về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Nhật Bản về đối tác kinh tế giai đoạn 2016 - 2019.

3- Nghị định số 126/2016/NĐ-CP về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN - Ấn Độ giai đoạn 2016 - 2018.

4- Nghị định số 127/2016/NĐ-CP về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định thành lập Khu vực Thương mại tự do ASEAN - Australia - New Zealand giai đoạn 2016 - 2018.

5- Nghị định số 128/2016/NĐ-CP về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN - Trung Quốc giai đoạn 2016 - 2018.

6- Nghị định số 129/2016/NĐ-CP về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN giai đoạn 2016 - 2018.

7 - Nghị định 130/2016/NĐ-CP về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN - Hàn Quốc giai đoạn 2016 - 2018.

Các nghị định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/9/2016./.

PV.

Có thể bạn quan tâm