VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Bổ sung danh mục bảng giá tính lệ phí trước bạ ô tô, xe máy

Quyết định số 942/QĐ-BTC có hiệu lực thi hành từ ngày 24/05/2017. Nguồn Internet

Bổ sung danh mục bảng giá tính lệ phí trước bạ ô tô, xe máy

Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định số 942/QĐ-BTC sửa đổi, bổ sung danh mục bảng giá tính lệ phí trước bạ ô tô, xe máy ban hành kèm theo Thông tư số 304/2016/TT-BTC.

Cơ chế, chính sách tài chính ngân sách đặc thù đối với TP. Hà Nội

Hướng dẫn hoạt động thanh toán giao dịch trái phiếu Chính phủ

4 trường hợp loại bỏ thanh toán giao dịch trái phiếu Chính phủ

Quy định mới về biện pháp thi hành Luật đấu giá tài sản

Quyết định số 942/QĐ-BTC ban hành ngày 24/05/2017 và có hiệu lực thi hành từ ngày ký.  Quyết định số 942/QĐ-BTC áp dụng cho Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các Chi cục thuế quận, huyện, thị xã trực thuộc Cục Thuế và các tổ chức, cá nhân có liên quan.
Cụ thể, tại phụ lục đính kèm Quyết định 942, Bộ Tài chính đã bổ sung giá tính lệ phí trước bạ cho 135 loại ô tô 9 chỗ ngồi trở xuống nhập khẩu; 19 loại ô tô 9 chỗ ngồi trở xuống lắp ráp trong nước; 2 loại ô tô điện nhập khẩu; 3 loại xe chở hàng 4 bánh có gắn động cơ sản xuất, lắp ráp trong nước; 29 loại xe máy hai bánh nhập khẩu và 127 loại xe máy hai bánh sản xuất, lắp ráp trong nước.

Đồng thời, Quyết định 942 cũng sửa đổi giá tính lệ phí trước bạ của 27 loại ô tô 9 chỗ ngồi trở xuống nhập khẩu; 3 loại ô tô 9 chỗ ngồi trở xuống lắp ráp trong nước; 3 loại xe máy 2 bánh nhập khẩu và 7 loại xe máy 2 bánh sản xuất, lắp ráp trong nước.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM