VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Bổ sung vốn cho Ngân hàng Chính sách xã hội cho vay học sinh, sinh viên

Ngày 25/9/2012, Bộ Tài chính có Quyết định số 2367/QĐ-BTC về việc bổ sung vốn cho Ngân hàng Chính sách xã hội cho vay học sinh, sinh viên từ nguồn vốn của Chương trình Tín dụng Hỗ trợ Giảm nghèo.

Theo đó, từ ngày 25/9/2012, bổ sung dự toán chi đầu tư phát triển (chi cấp vốn cho vay) năm 2012 cho Ngân hàng Chính sách xã hội là 1.035 tỷ đồng từ nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của Chương trình Tín dụng Hỗ trợ Giảm nghèo để cho học sinh, sinh viên; Ứng trước dự toán chi đầu tư phát triển (chi cấp vốn cho vay) năm 2013 cho Ngân hàng Chính sách xã hội là 1.465 tỷ đồng từ nguồn vốn vay của Chương trình Tín dụng Hỗ trợ giảm nghèo để cho vay học sinh, sinh viên. Ngân hàng Chính sách xã hội có trách nhiệm phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư bố trí dự toán chi đầu tư phát triển năm 2013 (vốn ngoài nước) cho Ngân hàng Chính sách xã hội để hoàn trả vốn ngân sách ứng trước.

Theo Cổng thông tin Điện tử Bộ Tài chính

Có thể bạn quan tâm