mặt hàng sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi, Bộ Tài chính đã đưa ra 5 giải pháp quản lý trong thời gian tới."/>
VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Bộ Tài chính quyết liệt quản lý giá sữa

(Tài chính) Nhằm tăng cường công tác quản lý Nhà nước về giá đối với mặt hàng sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi, Bộ Tài chính đã đưa ra 5 giải pháp quản lý trong thời gian tới.

Bộ Tài chính chỉ đạo các cơ quan chức năng (Thuế, Hải quan, Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương) tiếp tục phối hợp thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá theo quy định hiện hành đối với mặt hàng sữa và sản phẩm sữa thuộc danh mục sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi theo quy định tại Thông tư số 30/2013/TT-BYT của Bộ Y tế và yêu cầu các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh sữa tại địa phương không điều chỉnh tăng giá khi các yếu tố hình thành giá không thay đổi.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính phối hợp Bộ Y tế thường xuyên rà soát và bổ sung các mặt hàng mới vào Danh mục sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi thuộc hàng hóa thực hiện bình ổn giá; xử lý nghiêm các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh sữa có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực giá và thu nộp vào ngân sách Nhà nước số tiền thu lợi do vi phạm hành chính trong lĩnh vực giá theo quy định tại Nghị định số 109/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giá, phí, lệ phí và hóa đơn. Đồng thời, công khai trên phương tiện thông tin đại chúng các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh sữa vi phạm hành chính trong lĩnh vực giá.

Giá sữa không tăng
từ 5-9 lần

Qua kiểm tra bước đầu của Bộ Tài chính đối với các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh sữa tại Việt Nam cho thấy mức giá bán của các doanh nghiệp này tới các đại lý, siêu thị chưa thấy có sự chênh lệch lớn như phản ánh.

Qua kiểm tra cũng đã thu phạt vào ngân sách Nhà nước hơn 10 tỷ đồng tiền thuế, đồng thời đôn đốc thu nộp hơn 400 tỷ đồng tiền thuế còn nợ đọng.

Đối với các mặt hàng sữa nhập khẩu trường hợp mức giá khai báo cao hơn 15% so với mức giá có trong cơ sở dữ liệu giá của Tổng cục Hải quan tại thời điểm kiểm tra sẽ thực hiện kiểm tra sau thông quan và quyết định tham vấn theo quy định tại Thông tư số 205/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định số 40/2007/NĐ-CP của Chính phủ quy định về việc xác định trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Đặc biệt, Bộ Tài chính đang gấp rút triển khai việc thành lập Trung tâm dữ liệu, bồi dưỡng nghiệp vụ; dịch vụ về giá và thẩm định giá để thông tin giá các mặt hàng bình ổn giá. Trong đó, sẽ có chuyên đề riêng chuyên cung cấp thông tin kê khai giá của các cơ sở kinh doanh, cung cấp mức giá bán đối với mặt hàng sữa cho người tiêu dùng biết.

Dự kiến, Trung tâm này sẽ được ra mắt vào cuối năm 2014. Giải pháp tình thế trước mắt, Bộ Tài chính sẽ tiến hành cập nhật các thông tin về giá, việc kê khai, đăng ký giá của các doanh nghiệp đối với các mặt hàng bình ổn giá trong đó có giá sữa trên trang điện tử của Cục Quản lý giá (http://qlg.mof.gov.vn) để người tiêu dùng nắm bắt.

Cũng nhằm tăng cường công tác quản lý giá sữa của các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh sữa trên địa bàn tỉnh, thành phố, ngày 2-12, Bộ Tài chính đã phát đi công văn số 16665/BTC-QLG gửi Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Theo đó, trên cơ sở quy định của Bộ Y tế về sữa và sản phẩm sữa thuộc danh mục quản lý giá theo quy định của Luật Giá, Bộ Tài chính yêu cầu các Sở Tài chính tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện nghiêm chỉ đạo của Bộ tại Công văn số 13376/BTC-QLG về việc quản lý giá sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi theo đúng quy định.

Khi tiếp nhận kê khai giá của các doanh nghiệp, thực hiện rà soát biểu mẫu kê khai và đề nghị các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh sữa tại địa phương có biện pháp tiết giảm chi phí, hạ giá thành sản phẩm, giảm giá bán; thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về giá, không điều chỉnh tăng giá khi các yếu tố hình thành giá không thay đổi.

Bộ Tài chính cũng yêu cầu các Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với cơ quan Thuế, Hải quan và cơ quan liên quan trên địa bàn tăng cường thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá theo quy định hiện hành đối với mặt hàng sữa và sản phẩm sữa thuộc danh mục sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi theo quy định tại Thông tư số 30 nêu trên.

Đồng thời, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực giá và thu nộp vào ngân sách nhà nước số tiền thu lợi do vi phạm hành chính trong lĩnh vực giá theo quy định tại Nghị định số 109/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giá, phí, lệ phí và hóa đơn, đồng thời công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Trong thời gian qua, khi xuất hiện thông tin giá sữa bán trong nước tăng 5-9 lần so với giá nhập khẩu trên các phương tiện thông tin báo chí, Lãnh đạo Bộ Tài chính đã quyết liệt chỉ đạo các đơn vị liên quan (Cục Quản lý giá, Tổng cục thuế, Tổng cục Hải quan, Thanh tra Bộ Tài chính) tiến hành kiểm tra xác minh, đồng thời thành lập 4 đoàn kiểm tra về thuế và giá năm 2012 và 9 tháng năm 2013 tại 8 doanh nghiệp sản xuất, phân phối, kinh doanh sữa lớn tại Việt Nam.

Qua kiểm tra bước đầu các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh sữa tại Việt Nam cho thấy mức giá bán của các doanh nghiệp này tới các đại lý, siêu thị chưa thấy có sự chênh lệch lớn như phản ánh.

Qua kiểm tra cũng đã thu phạt vào ngân sách Nhà nước hơn 10 tỷ đồng tiền thuế, đồng thời đôn đốc thu nộp hơn 400 tỷ đồng tiền thuế còn nợ đọng.

Theo baohaiquan.vn

Có thể bạn quan tâm