VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Cách tính tiền công cho người lao động làm việc theo hình thức cộng đồng

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Cách tính tiền công cho người lao động làm việc theo hình thức cộng đồng

Ngày 20/4/2017, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư 11/2017/TT-BLĐTBXH hướng dẫn Nghị định 61/2015/NĐ-CP về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm. Thông tư này cũng quy định rõ cách tính tiền công của người lao động đăng ký tham gia dự án, hoạt động thực hiện chính sách việc làm công (làm việc theo hình thức cộng đồng).

Bộ Tài chính giải đáp về thu tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng đất

Quy định mới về hoa hồng đại lý bảo hiểm

Quy định mới về hỗ trợ kinh phí cho hoạt động báo chí và văn học nghệ thuật

Thông tư quy định, tiền công của người lao động được thanh toán trên cơ sở thỏa thuận giữa những người lao động làm việc theo hình thức cộng đồng và căn cứ thời gian thực tế làm việc, khối lượng, chất lượng công việc người lao động đã thực hiện, cụ thể như sau:

- Đối với người lao động làm việc đủ 8 giờ trong 1 ngày và 26 ngày trong 1 tháng thì tiền công tính theo tháng và không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng tại nơi thực hiện dự án, hoạt động;

- Đối với người lao động làm việc không đủ 8 giờ trong 1 ngày hoặc 26 ngày trong 1 tháng thì tiền công tính theo giờ và không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng tại nơi thực hiện các dự án, hoạt động chia 26 ngày và chia 8 giờ;

- Trường hợp người lao động làm thêm giờ (thêm không quá 12 giờ trong 1 ngày) thì được thanh toán tiền công theo giờ nhưng không được thấp hơn tiền lương tối thiểu vùng chia 26 ngày và chia 8 giờ.

Thông tư 11/2017/TT-BLĐTBXH có hiệu lực từ ngày 15/6/2017.


THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM