VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Cắt giảm trên 62% điều kiện kinh doanh lĩnh vực tài nguyên môi trường

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Cắt giảm trên 62% điều kiện kinh doanh lĩnh vực tài nguyên môi trường

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 136/2018/NĐ-CP về sửa đổi một số điều của các nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường. Nghị định này sửa đổi 11 nghị định có liên quan thuộc 6 lĩnh vực: đất đai, môi trường, khoáng sản, tài nguyên nước, khí tượng thủy văn và đo đạc bản đồ.

Đã đến thời của trái phiếu xanh

63/63 tỉnh, thành phố đã kết nối liên thông ứng dụng quản lý thuế nhà đất

Vấn đề an ninh môi trường ở Việt Nam hiện nay

Theo đó, Chính phủ đã bãi bỏ, sửa đổi 102/163 điều kiện đầu tư kinh doanh (chiếm 62,6% tổng số điều kiện đầu tư kinh doanh lĩnh vực tài nguyên và môi trường); trong  đó, bãi bỏ 77 điều kiện, sửa đổi 25 điều kiện.

Đồng thời, Nghị định cũng bãi bỏ, đơn giản hóa 9 thủ tục hành chính có liên quan, cụ thể các lĩnh vực: Đất đai 17 điều kiện; Môi trường 48 điều kiện, bãi bỏ 8 thủ tục hành chính; Khoáng sản 7 điều kiện; Tài nguyên nước 28 điều kiện, bãi bỏ 1 thủ tục hành chính; Khí tượng thủy văn sửa đổi 1 điều kiện;  Đo đạc và bản đồ sửa đổi 1 điều kiện.

Chính thức có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/10/2018, với hơn 62% điều kiện đầu tư kinh doanh lĩnh vực tài nguyên và môi trường chính thức được cắt giảm tiếp tục là bước đột phá trong cải cách hành chính. Việc cắt giảm này nhằm bảo đảm và tạo điều kiện cho doanh nghiệp, người dân hưởng lợi ngay từ những nỗ lực cải cách mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh từ lĩnh vực tài nguyên và môi trường.
THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM