VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Chế tài mới xử phạt vi phạm trong lĩnh vực hóa đơn

Chế tài mới xử phạt vi phạm trong lĩnh vực hóa đơn

Bắt đầu từ ngày 15/12/2016, các vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa đơn sẽ áp dụng theo chế tài mới được hướng dẫn tại Thông tư số 176/2016/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 10/2014/TT-BTC ngày 17/01/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn…

Triệt phá đường dây lập công ty “ma” bán hóa đơn

Hà Nội: Triệt phá đường dây mua bán hóa đơn lớn

Chặn tình trạng vi phạm hóa đơn của doanh nghiệp "ma"

Một số quy định cụ thể trong xử lý hóa đơn lập sai

Quản lý hóa đơn: Cần liều thuốc mạnh

Theo đó, để phù hợp với thực tiễn và nâng cao hiệu quả quản lý trong lĩnh vực hóa đơn, Bộ Tài chính đã đưa ra nhiều quy định về mức xử phạt đối với hành vi vi phạm về: Đặt in hóa đơn; phát hành hóa đơn; sử dụng hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ; sử dụng hóa đơn của người mua; lập, gửi thông báo và báo cáo. Cụ thể:

Vi phạm quy định về đặt in hóa đơn

 Với quy định mới, Bộ Tài chính đã giảm mức phạt từ 2 triệu đồng đến 4 triệu đồng xuống còn 0,5 triệu đồng đến 1,5 triệu đồng đối với hành vi đặt in hóa đơn mà không ký hợp đồng in bằng văn bản.

Đồng thời, giảm mức phạt từ 2 triệu đồng xuống 0,5 triệu đồng phạt tiền ở mức tối thiểu của khung tiền phạt đối với trường hợp bên đặt in và bên nhận đặt in hoá đơn không ký phụ lục hợp đồng bổ sung các nội dung còn thiếu, tổ chức nhận in hoá đơn không ký quyết định bổ sung các nội dung còn thiếu. 

Tuy nhiên, yêu cầu đặt ra là bên đặt in và bên nhận đặt in hoá đơn phải bổ sung các nội dung còn thiếu của hợp đồng.

Bổ sung mức phạt tiền từ 2 triệu đồng đến 4 triệu đồng đối với hành vi đặt in hóa đơn khi cơ quan thuế đã có văn bản thông báo tổ chức, doanh nghiệp không đủ điều kiện đặt in hóa đơn, trừ trường hợp cơ quan thuế không có ý kiến bằng văn bản khi nhận được đề nghị sử dụng hóa đơn đặt in của tổ chức, doanh nghiệp theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Vi phạm quy định về phát hành hóa đơn

So với quy định cũ, Thông tư mới đã bổ sung mức phạt tiền từ 0,5 triệu đồng đến 1,5 triệu đồng đối với một trong các hành vi như sau:

Một là, nộp thông báo điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành hóa đơn đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp và hành vi nộp bảng kê hóa đơn chưa sử dụng đến cơ quan thuế nơi chuyển đến khi doanh nghiệp thay đổi địa chỉ kinh doanh dẫn đến thay đổi cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm sau 10 ngày kể từ ngày bắt đầu sử dụng hóa đơn tại địa chỉ mới.

Hai là, sử dụng hóa đơn đã được thông báo phát hành với cơ quan thuế nhưng chưa đến thời hạn sử dụng (05 ngày kể từ ngày gửi thông báo phát hành).

Cùng với đó, quy định mỡi cũng bổ sung trường hợp phạt tiền từ 2 triệu đồng đến 4 triệu đồng đối với hành vi: Nộp thông báo điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành hóa đơn đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp và hành vi nộp bảng kê hóa đơn chưa sử dụng đến cơ quan thuế nơi chuyển đến khi doanh nghiệp thay đổi địa chỉ kinh doanh dẫn đến thay đổi cơ quan thuế quản lý trực tiếp từ sau 20 ngày kể từ ngày bắt đầu sử dụng hóa đơn tại địa chỉ mới.

Vi phạm quy định về sử dụng hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ

Các trường hợp vi phạm sử dụng hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ sẽ được áp dụng mức phạt mới nhẹ so với quy định cũ là: Giảm mức phạt từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng xuống mức phạt tiền từ 4 triệu đồng đến 8 triệu đồng đối với một trong các hành vi: Làm mất, cháy, hỏng hoá đơn đã phát hành nhưng chưa lập hoặc hoá đơn đã lập (liên giao cho khách hàng) nhưng khách hàng chưa nhận được hoá đơn khi hoá đơn chưa đến thời gian lưu trữ hoặc hóa đơn đã lập theo bảng kê bán lẻ hàng hóa, dịch vụ.

Trừ trường hợp mất, cháy, hỏng hóa đơn do thiên tai, hỏa hoạn hoặc do sự kiện bất ngờ, sự kiện bất khả kháng khác thì không bị xử phạt tiền.

Vi phạm quy định về sử dụng hóa đơn của người mua

 Tăng mức phạt từ 2 triệu đồng đến 4 triệu đồng lên 4 triệu đồng lên 8 triệu đồng đối với hành vi làm mất, cháy, hỏng hoá đơn đã lập (liên giao cho khách hàng) để hạch toán kế toán, kê khai thuế và thanh toán vốn ngân sách; trừ trường hợp mất, cháy, hỏng hóa đơn do thiên tai, hỏa hoạn hoặc do sự kiện bất ngờ, sự kiện bất khả kháng khác thì không bị xử phạt tiền.

Vi phạm về lập, gửi thông báo và báo cáo (trừ thông báo phát hành hoá đơn) cho cơ quan thuế

 Phạt cảnh cáo đối với hành vi nộp thông báo, báo cáo gửi cơ quan thuế, trừ thông báo phát hành hoá đơn từ ngày thứ 1 đến hết ngày thứ 10 kể từ ngày hết thời hạn theo quy định. (Trước quy định từ ngày thứ 2 đến ngày thứ 5).

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/12/2016. Các quy định khác về xử phạt vi phạm hành chính về hoá đơn không hướng dẫn tại Thông tư này được thực hiện theo quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính, Thông tư số 10/2014/TT-BTC ngày 17/01/2014 của Bộ Tài chính và các văn bản quy định chi tiết liên quan.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM