học sinh, sinh viên các ngành nghệ thuật truyền thống và đặc thù trong các trường văn hóa, nghệ thuật."/>
VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Chính sách ưu đãi mới cho học sinh, sinh viên ngành nghệ thuật

(Tài chính) Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang dự thảo Quyết định về chế độ ưu đãi đối với học sinh, sinh viên các ngành nghệ thuật truyền thống và đặc thù trong các trường văn hóa, nghệ thuật.

Tại dự thảo, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề xuất giảm 70% học phí đối với học sinh, sinh viên học ngành tuồng, chèo, cải lương, nhã nhạc cung đình, xiếc, múa, nhạc công kịch hát dân tộc, nhạc công truyền thống Huế, đờn ca tài tử Nam Bộ, sân khấu kịch hát, nghệ thuật biểu diễn dân ca, nghệ thuật ca trù, nghệ thuật bài chòi, biểu diễn nhạc cụ truyền thống.

Theo quy định tại Quyết định 82/2005/QĐ-TTg hiện đang được áp dụng, học sinh, sinh viên học ngành tuồng, chèo, cải lương, múa hát cung đình được giảm 70% học phí và học sinh, sinh viên học ngành xiếc và múa được giảm 50% học phí.

Như vậy, tại dự thảo, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã đề xuất mở rộng đối tượng được hưởng ưu đãi và nâng cao mức giảm học phí đối với học sinh, sinh viên học ngành xiếc và múa từ mức 50% lên 70%.

Bên cạnh đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng đề xuất chế độ bồi dưỡng đối với học sinh, sinh viên các ngành nghệ thuật với các mức cụ thể sau: Mức 40% suất học bổng khuyến khích toàn phần/tháng áp dụng đối với học sinh, sinh viên các ngành: tuồng, chèo, cải lương, nhã nhạc cung đình, xiếc, thanh nhạc, nhạc hơi và múa, nhạc công kịch hát dân tộc, nhạc công truyền thống Huế, đờn ca tài tử Nam Bộ, diễn viên sân khấu kịch hát, nghệ thuật biểu diễn dân ca, nghệ thuật ca trù, nghệ thuật bài chòi.

Mức 30% suất học bổng khuyến khích toàn phần/tháng áp dụng đối với học sinh, sinh viên ngành quay phim, mỹ thuật.

Mức 20% suất học bổng khuyến khích toàn phần/tháng áp dụng đối với học sinh, sinh viên các ngành thuộc lĩnh vực nhạc dây, nhạc gõ và các ngành khác của điện ảnh.

Theo chinhphu.vn

Có thể bạn quan tâm