Cho phép chuyển đất quốc phòng sang mục đích sử dụng khác

(Taichinh) - (Tài chính) Đây là một trong những quy định mới trong dự thảo Thông tư liên tịch hướng dẫn việc sắp xếp nhà, đất và quản lý, sử dụng số tiền thu được từ công tác này tại các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, đang được Bộ Tài chính lấy ý kiến hoàn thiện.
Bộ Quốc phòng có trách nhiệm lập phương án tổng thể sắp xếp các cơ sở nhà, đất thuộc phạm vi quản lý theo địa bàn từng tỉnh, thành phố. Nguồn: internetBộ Quốc phòng có trách nhiệm lập phương án tổng thể sắp xếp các cơ sở nhà, đất thuộc phạm vi quản lý theo địa bàn từng tỉnh, thành phố. Nguồn: internet

Chấm dứt cho thuê, cho mượn trái quy định

Cục Quản lý công sản (Bộ Tài chính) cho biết, việc sắp xếp lại nhà, đất và quản lý, sử dụng số tiền thu được từ công tác này tại các đơn vị vũ trang nhân dân nói chung, các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng nói riêng có những đặc thù.

Chẳng hạn, tại Quyết định số 09/2007/QĐ- TTg của Thủ tướng Chính phủ về sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước, có quy định: Bộ Quốc phòng, Bộ Công an lập phương án sắp xếp lại, xử lý cơ sở nhà, đất thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn từng tỉnh, thành phố trình Thủ tướng Chính phủ quyết định, sau khi có ý kiến của Bộ Tài chính và UBND tỉnh, thành phố nơi có cơ sở nhà, đất.

Quy định này có khác với các bộ, ngành khác (do Bộ trưởng Bộ Tài chính phê duyệt phương án tổng thể). Chính vì thế, trong quá trình thực hiện đã có nhiều vướng mắc phát sinh do chưa cụ thể về trình tự, thủ tục, thẩm quyền quyết định phương án xử lý cụ thể và tổ chức thực hiện phương án sắp xếp lại cần hướng dẫn thêm.

Dự thảo thông tư sẽ hướng dẫn cụ thể trình tự thực hiện sắp xếp nhà, đất từ khâu lập báo cáo kê khai đến việc phê duyệt phương án tổng thể. Theo đó, các đơn vị thuộc Bộ quốc phòng trực tiếp quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất có trách nhiệm lập báo cáo kê khai đầy đủ, đúng hiện trạng sử dụng và đề xuất phương án xử lý từng trường hợp trên cơ sở các quy định hiện hành.

Bộ Quốc phòng có trách nhiệm tổng hợp, tổ chức kiểm tra, lập phương án tổng thể sắp xếp các cơ sở nhà, đất thuộc phạm vi quản lý theo địa bàn từng tỉnh, thành phố; gửi phương án sắp xếp lại và hồ sơ liên quan lấy ý kiến UBND cấp tỉnh nơi có cơ sở nhà, đất, tổng hợp lại để gửi Bộ Tài chính lấy ý kiến; hoàn thiện phương án tổng thể sắp xếp trên địa bàn từng tỉnh, thành phố trên cơ sở tham gia ý kiến của Bộ Tài chính, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt.

Trường hợp chưa hoàn thành việc lập phương án tổng thể sắp xếp lại trên địa bàn từng tỉnh, thành phố nhưng cần thiết phải xử lý chuyển mục đích sử dụng đất, bán tài sản gắn liền với đất và chuyển nhượng quyền sử dụng đối với một số cơ sở nhà, đất, Bộ Quốc phòng lập phương án sắp xếp, gửi lấy ý kiến Bộ Tài chính, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt.

Phương án tổng thể sắp xếp nhà, đất tại các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng cũng được chia theo nhóm phương án sắp xếp gồm: nhóm giữ lại tiếp tục sử dụng vào mục đích quốc phòng; nhóm chuyển mục đích sử dụng từ đất quốc phòng sang mục đích khác để tạo nguồn vốn thực hiện các chương trình, dự án; và nhóm chuyển giao về địa phương quản lý, xử lý theo quy định của pháp luật.

Đối với các cơ sở nhà, đất xử lý theo các phương án nêu trên mà có diện tích đã bố trí làm nhà ở, đất ở nhưng không đủ điều kiện chuyển giao về địa phương quản lý, xử lý hoặc sử dụng sai mục đích, cho thuê, cho mượn không đúng quy định thì phải di dời các hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng quỹ đất đó. Đồng thời, chấm dứt việc sử dụng sai này và chấm dứt việc cho thuê, cho mượn không đúng quy định.

Tiền sẽ được nộp vào tài khoản của Bộ Quốc phòng

Tại dự thảo cũng quy định cụ thể các khoản thu từ sắp xếp nhà, đất tại các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng gồm: tiền thu từ bán tài sản gắn liền với đất và chuyển nhượng quyền sử dụng đất; tiền thu từ chuyển mục đích sử dụng đất; tiền bồi thường, hỗ trợ về đất, tài sản gắn liền với đất và các khoản hỗ trợ khác khi Nhà nước thu hồi đất.

Trường hợp phát sinh các khoản chậm nộp tiền bán tài sản trên đất, tiền chuyển nhượng quyền sử dụng đất, tiền chuyển mục đích sử dụng đất thì khoản tiền chậm nộp thuộc về ngân sách địa phương.

Toàn bộ số tiền thu được từ việc sắp xếp lại nhà, đất tại các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng (trừ khoản tiền chậm nộp thuộc ngân sách địa phương) được nộp vào tài khoản tạm giữ mở tại kho bạc nhà nước do Bộ Quốc phòng làm chủ tài khoản.

Số tiền này sẽ được sử dụng theo thứ tự ưu tiên: thanh toán các chi phí liên quan đến xử lý nhà, đất; hỗ trợ thực hiện các chương trình, dự án….

Cục Quản lý công sản cho biết, thông tư này ra đời sẽ là căn cứ để đảm bảo sử dụng có hiệu quả quỹ nhà, đất được giao cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng. Các nội dung không được hướng dẫn tại thông tư sẽ vẫn thực hiện theo các quy định hiện hành của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Theo thoibaotaichinhvietnam.vn

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
  • tối đa 150 từ
  • tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục