VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Đấu giá công khai, minh bạch khi giao đất, cho thuê đất

Rà soát, nghiên cứu chính sách thu tiền thuê đất theo hướng khuyến khích thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm. Nguồn: internet

Đấu giá công khai, minh bạch khi giao đất, cho thuê đất

Đó là một trong những nội dung quan trọng tại Chỉ thị số 31/CT-TTg về tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản công vừa được Thủ tướng Chính phủ kí hôm 2/11/2016.

Nhiều đối tượng sẽ được xóa nợ tiền thuê đất

Giải đáp về quyền sử dụng đất của doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam

Điểm mới về xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai của người sử dụng đất

Chỉ thị nêu rõ, về giao đất, cho thuê đất và quản lý khai thác tài nguyên, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương trong phạm vi quản lý và chức năng, nhiệm vụ được giao thực hiện nghiêm túc việc đấu giá công khai, minh bạch khi giao đất, cho thuê đất, cấp quyền khai thác tài nguyên.

Cùng với đó, đánh giá tác động môi trường nghiêm túc, đầy đủ và xác định rõ chi phí môi trường theo nguyên tắc chỉ khai thác đất đai, tài nguyên khi tổng lợi ích xã hội thu được lớn hơn tổng chi phí phát sinh, kể cả chi phí về môi trường, xã hội.

Rà soát, nghiên cứu chính sách thu tiền thuê đất theo hướng khuyến khích thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm, đơn giản hóa việc xác định mức thu và tổ chức thu nộp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh.

Mở rộng phạm vi áp dụng hệ số điều chỉnh giá đất theo hướng áp dụng đối với tất cả các trường hợp thuê đất trả tiền hàng năm. Sửa đổi các phương pháp dòng tiền chiết khấu (thu nhập, chiết trừ, thặng dư) và điều kiện áp dụng cụ thể khi xác định giá đất, bảo đảm nguyên tắc giá đất được xác định phù hợp với thị trường.

PV.

Có thể bạn quan tâm