VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Điểm mới về nhiệm vụ chi hoạt động đối ngoại của ngân sách địa phương

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Điểm mới về nhiệm vụ chi hoạt động đối ngoại của ngân sách địa phương

Nhiệm vụ chi hoạt động đối ngoại của ngân sách địa phương được quy định cụ thể tại Nghị định số 117/2017/NĐ-CP vừa được Chính phủ ban hành.

Quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước đối với một số hoạt động đối ngoại

Nhiệm vụ chi hoạt động đối ngoại của ngân sách trung ương gồm những khoản gì?

Quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước đối với một số hoạt động đối ngoại?

Theo Nghị định số 117/2017/NĐ-CP, nhiệm vụ chi hoạt động đối ngoại của ngân sách địa phương gồm chi các hoạt động hợp tác, giao lưu với nước ngoài về chính trị, quốc phòng, an ninh, kinh tế, văn hóa, xã hội; phục vụ công tác ngoại giao văn hóa thuộc nhiệm vụ của địa phương. Chi công tác đàm phán, tham gia, ký kết, thực hiện các thỏa thuận quốc tế thuộc thẩm quyền của địa phương theo quy định pháp luật về ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế. Chi các hoạt động đối ngoại liên quan đến công tác quản lý biên giới lãnh thổ quốc gia thuộc nhiệm vụ của địa phương.

Bên cạnh đó, còn có chi hoạt động đối ngoại nhân dân của các đoàn thể tại địa phương được ngân sách nhà nước bảo đảm kinh phí hoạt động hoặc hỗ trợ theo nhiệm vụ Nhà nước giao. Chi phục vụ công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài; Chi bảo hộ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân Việt Nam ở nước ngoài theo quy định của pháp luật Việt Nam và pháp luật quốc tế thuộc chức năng, nhiệm vụ của địa phương. Chi phục vụ công tác quản lý hoạt động của các tổ chức, cá nhân nước ngoài ở địa phương. Chi phục vụ công tác ngoại giao kinh tế; công tác quản lý, vận động và tiếp nhận viện trợ phi chính phủ nước ngoài tại địa phương.

Đồng thời, nhiệm vụ chi hoạt động đối ngoại của ngân sách địa phương còn gồm chi các hoạt động thông tin tuyên truyền đối ngoại và quản lý hoạt động thông tin, báo chí của phóng viên nước ngoài tại địa phương. Chi các hoạt động phục vụ công tác kiến nghị tặng, xét tặng các hình thức khen thưởng cấp Nhà nước, cấp tỉnh cho những tập thể, cá nhân người nước ngoài đã và đang làm việc tại địa phương có thành tích xuất sắc được địa phương công nhận; các hoạt động phục vụ việc tiếp nhận các hình thức khen thưởng của tổ chức quốc tế, tổ chức nước ngoài tặng.

Chi khen thưởng đối với tổ chức, tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đối ngoại nhân dân của các đoàn thể ở địa phương được ngân sách nhà nước bảo đảm kinh phí hoạt động hoặc hỗ trợ theo nhiệm vụ Nhà nước giao. Chi đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ và ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức làm công tác đối ngoại ở địa phương. Chi sửa chữa, cải tạo, nâng cấp các cơ sở vật chất hiện có phục vụ công tác đối ngoại. Chi đảm bảo hoạt động bộ máy phục vụ công tác đối ngoại của địa phương. Chi thực hiện các nhiệm vụ đối ngoại khác theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh các khoản chi thường xuyên như trên, nhiệm vụ chi hoạt động đối ngoại của ngân sách địa phương còn chi cho đầu tư phát triển, gồm: Xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp các cơ sở vật chất phục vụ công tác đối ngoại.

PV.

Có thể bạn quan tâm