vốn điều lệ, hoạt động trong một số ngành, lĩnh vực."/>
VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ gồm lĩnh vực nào?

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ gồm lĩnh vực nào?

Ngày 28/12/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 58/2016/QĐ, trong đó nêu rõ những doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, hoạt động trong một số ngành, lĩnh vực.

Điểm mới tại Dự thảo Nghị định về cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước

Tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước và lộ trình thời gian tới

Hoàn thiện Đề án tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2016-2020

Cụ thể, về tiêu chí phân loại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước, Quyết định số 58/2016/QĐ của Thủ tướng Chính phủ nêu rõ những doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, hoạt động trong các ngành, lĩnh vực:

1- Đo đạc bản đồ phục vụ quốc phòng, an ninh.

2- Sản xuất, kinh doanh vật liệu nổ công nghiệp.

3- Truyền tải, điều độ hệ thống điện quốc gia và quản lý lưới điện phân phối; thủy điện đa mục tiêu, điện hạt nhân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội gắn với quốc phòng, an ninh.

4- Quản lý hệ thống kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia, đường sắt đô thị do Nhà nước đầu tư; điều hành giao thông vận tải đường sắt quốc gia, đường sắt đô thị do Nhà nước đầu tư.

5- Dịch vụ không lưu, dịch vụ thông báo tin tức hàng không, dịch vụ tìm kiếm, cứu nạn.

6- Bảo đảm hàng hải (không bao gồm nạo vét, duy tu luồng hàng hải công cộng).

7- Bưu chính công ích.

8- Kinh doanh sổ xố.

9- Xuất bản (không bao gồm lĩnh vực in và phát hành xuất bản phẩm).

10. In, đúc tiền, sản xuất vàng miếng và các vật phẩm lưu niệm bằng vàng.

11- Tín dụng chính sách phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an toàn hệ thống ngân hàng và tổ chức tín dụng.

PV.

Có thể bạn quan tâm