VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Gia hạn và miễn giảm nhiều loại thuế cho doanh nghiệp vừa và nhỏ

Một trong những nội dung quan trọng trong các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ (DNVVN) vừa được Bộ Tài chính đề xuất với Thủ tướng Chính phủ là đẩy mạnh việc gia hạn và miễn giảm thuế cho đối tượng này.

Cụ thể, các DNVVN sẽ được gia hạn 06 tháng thời hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) đối với số thuế TNDN phải nộp quý I và 03 tháng thời hạn nộp thuế TNDN đối với số thuế TNDN phải nộp quý II và quý III năm 2013 (áp dụng với các doanh nghiệp sử dụng dưới 200 lao động làm việc toàn bộ thời gian và có doanh thu năm không quá 20 tỷ đồng).

Số thuế TNDN được gia hạn không bao gồm số thuế tính trên phần thu nhập từ các hoạt động tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, chứng khoán, xổ số, trò chơi có thưởng, thu nhập từ kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.

Chính sách nêu trên cũng được áp dụng cho các doanh nghiệp sử dụng trên 300 lao động trong lĩnh vực sản xuất, gia công, chế biến: nông sản, lâm sản, thủy sản, dệt may, da giày, linh kiện điện tử; xây dựng các công trình hạ tầng kinh tế - xã hội.

Mặt khác, Bộ Tài chính cũng đề xuất Thủ tướng Chính phủ gia hạn 06 tháng thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT) của tháng 1, tháng 2 và tháng 3 năm 2013 đối với các DNVVN đang thực hiện nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, nhưng không bao gồm doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, chứng khoán, xổ số, trò chơi có thưởng, sản xuất hàng hóa, dịch vụ thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt. Doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động (sử dụng trên 300 lao động) trong lĩnh vực sản xuất, gia công, chế biến: nông sản, lâm sản, thủy sản, dệt may, da giày, linh kiện điện tử; xây dựng các công trình hạ tầng kinh tế - xã hội cũng được áp dụng ưu đãi này.

Cùng với đó, Bộ Tài chính cũng kiến nghị áp dụng thuế suất thuế TNDN 20% từ 01/7/2013 (sớm hơn 06 tháng so với lộ trình dự kiến thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TNDN) đối với doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ.

Bộ Tài chính cũng đề xuất các giải pháp nhằm tiếp tục hoàn thiện cơ chế bảo lãnh tín dụng cho các DNVVN thông qua hệ thống Ngân hàng phát triển Việt Nam (VDB) và các Quỹ bảo lãnh tín dụng của địa phương. Cụ thể: Sử dụng 250 tỷ đồng từ Quỹ Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp để cấp bổ sung Quỹ dự phòng bảo lãnh tại VDB; tăng cường nguồn lực tài chính cho các Quỹ Bảo lãnh tín dụng địa phương từ nguồn thu từ cổ phần hóa mà các địa phương chưa nộp về trung ương, ngân sách địa phương; kiến nghị Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo các ngân hàng thương mại và tổ chức tín dụng cam kết góp vốn vào Quỹ Bảo lãnh tín dụng tại địa phương…

Ngoài các giải pháp hỗ trợ trực tiếp như trên, khu vực DNVVN cũng được hưởng thêm nhiều hỗ trợ gián tiếp khác từ gói 21 giải pháp tài chính tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường năm 2013 mà Bộ Tài chính đã trình Thủ tướng Chính phủ.
THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM