VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Giá kiểm định an toàn kỹ thuật phương tiện thuỷ nội địa?

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Giá kiểm định an toàn kỹ thuật phương tiện thuỷ nội địa?

Có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2017, nhiều quy định mới về giá dịch vụ kiểm định an toàn kỹ thuật và chất lượng phương tiện thuỷ nội địa được quy định tại Thông tư số 237/2016/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành.

Những sửa đổi, bổ sung trong thi hành Luật Giá

Tăng cường công tác quản lý, bình ổn giá trên địa bàn

Bộ Tài chính yêu cầu tiếp tục tăng cường quản lý, bình ổn giá trên địa bàn

Thông tư số 237/2016/TT-BTC quy định về giá kiểm định an toàn kỹ thuật và chất lượng phương tiện thủy nội địa áp dụng đối với tất cả các phương tiện phải kiểm định an toàn kỹ thuật và chất lượng theo quy định trong Luật Giao thông đường thuỷ nội địa.

Quy định về giá dịch vụ kiểm định an toàn kỹ thuật, chất lượng phương tiện đóng mới, Thông tư nêu rõ: Giá dịch vụ kiểm định đóng mới phương tiện được tính trên cơ sở giá kiểm định hàng năm đối với phương tiện đó và nhân với hệ số 12. Mức giá tối thiểu không thấp hơn 1.000.000 đồng/1 phương tiện.

Giá dịch vụ kiểm định trên chưa bao gồm giá kiểm định chất lượng sản phẩm công nghiệp sử dụng cho phương tiện thủy nội địa.

Về giá dịch vụ thẩm định thiết kế phương tiện, Thông tư quy định, giá dịch vụ thẩm định thiết kế đóng mới được tính bằng 10% mức giá kiểm định đóng mới phương tiện tương ứng. Mức giá thẩm định thiết kế thấp nhất là 200.000 đồng/1 bộ hồ sơ thiết kế.

Giá dịch vụ thẩm định thiết kế lập hồ sơ được tính bằng mức giá thẩm định thiết kế đóng mới.

Giá dịch vụ thẩm định thiết kế thi công được tính bằng 30% giá thẩm định thiết kế đóng mới.

Giá dịch vụ thẩm định thiết kế hoàn công tính bằng 20% giá thẩm định thiết kế đóng mới.

Giá dịch vụ thẩm định thiết kế mẫu định hình được tính bằng giá thẩm định thiết kế đóng mới của phương tiện đó. Mức giá thẩm định thiết kế mẫu định hình thấp nhất là 200.000 đồng/1 bộ hồ sơ thiết kế.

Giá dịch vụ sao và thẩm định mẫu của phương tiện được tính bằng 30% mức giá thẩm định thiết kế của phương tiện đó nhưng không thấp hơn 200.000 đồng/1 bộ hồ sơ sao và thẩm định.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM