VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Giảm 50% một số loại phí, lệ phí trong lĩnh vực xây dựng

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Giảm 50% một số loại phí, lệ phí trong lĩnh vực xây dựng

Ngày 05/5/2020, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 34/2020/TT-BTC quy định mức thu, nộp phí, lệ phí trong lĩnh vực xây dựng. Theo đó, kể từ ngày 05/5/2020 đến hết ngày 31/12/2020, giảm 50% mức thu, nộp một số loại phí, lệ phí trong lĩnh vực xây dựng, cụ thể như sau:

Miễn giảm thuế tiêu thụ đặc biệt cho linh kiện, phụ tùng ô tô sản xuất trong nước

Giải đáp về chính sách miễn giảm thuế nhập khẩu máy móc phục vụ cơ giới hóa nông nghiệp

Miễn giảm lãi vay vì dịch tả lợn châu Phi: Xác đáng nhưng cần tránh thất thoát

Hoàn thiện nghiệp vụ kế toán miễn giảm thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp

Cần rà soát đối tượng nộp thuế, chấm dứt tình trạng tràn lan các chính sách miễn giảm thuế

Đối với lệ phí cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng, chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

Tổ chức được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng; cá nhân được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng thực hiện nộp lệ phí bằng 50% mức thu lệ phí quy định tại khoản 1 Điều 4 Thông tư số 172/2016/TT-BTC ngày 27/10/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép hoạt động xây dựng. Cụ thể mức thu từ ngày 05/5/2020 đến hết ngày 31/12/2020 như sau:

- Lệ phí cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng lần đầu cho tổ chức: 000 đồng/1 chứng chỉ;

- Lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng lần đầu cho cá nhân: 000 đồng/1 chứng chỉ;

- Lệ phí cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho tổ chức (cấp lại, cấp bổ sung, điều chỉnh, chuyển đổi) 000 đồng/1 chứng chỉ;

- Lệ phí cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho cá nhân (cấp lại, cấp bổ sung, điều chỉnh, chuyển đổi): 75.000 đồng/1 chứng chỉ.

Đối với phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng, phí thẩm định thiết kế cơ sở

Chủ đầu tư các dự án là người nộp phí theo quy định tại Thông tư số 209/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng, phí thẩm định thiết kế cơ sở thực hiện nộp phí bằng 50% mức phí quy định tại Biểu mức thu phí ban hành kèm theo Thông tư số 209/2016/TT-BTC.

Đối với phí thẩm định thiết kế kỹ thuật, phí thẩm định dự toán xây dựng

Chủ đầu tư các dự án là người nộp phí theo quy định tại Thông tư số 210/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định thiết kế kỹ thuật, phí thẩm định dự toán xây dựng thực hiện nộp phí bằng 50% mức phí quy định tại Biểu mức thu phí ban hành kèm theo Thông tư số 210/2016/TT-BTC.

Kể từ ngày 01/01/2021 trở đi, các loại phí, lệ phí kể trên thực hiện thu, nộp theo mức quy định tại Biểu mức thu phí ban hành kèm theo Thông tư số 172/2016/TT-BTC, Thông tư số 209/2016/TT-BTC và Thông tư số 210/2016/TT-BTC.

Các nội dung về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, tổ chức thu, kê khai, thu, nộp phí, lệ phí; quản lý, sử dụng phí; chứng từ thu, công khai chế độ thu phí, lệ phí và các nội dung khác liên quan không quy định tại Thông tư này thực hiện theo quy định tại Thông tư số 172/2016/TT-BTC, Thông tư số 209/2016/TT-BTC và Thông tư số 210/2016/TT-BTC.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 05/5/2020 đến hết ngày 31/12/2020.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM