VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Giữ ổn định giá bán xăng trong giai đoạn hiện nay

Giữ ổn định giá bán xăng trong giai đoạn hiện nay

(Tài chính) Liên bộ Tài chính, Công Thương vừa công bố thông tin giảm giá các chủng loại dầu trong nước, trong khi giữ nguyên giá xăng.

Theo đó, Công văn cho biết, căn cứ diễn biến giá xăng dầu thế giới trong thời gian gần đây, sau khi thống nhất với Bộ Công Thương, trên cơ sở nguyên tắc tính toán giá cơ sở theo các quy định tại Nghị định số 84/2009/NĐ-CP, Thông tư 234/2009/TT-BTC (trong đó thuế suất thuế nhập khẩu, mức trích Quỹ Bình ổn giá như quy định hiện hành) thì chênh lệch giữa giá bán hiện hành và giá cơ sở bình quân 30 ngày (từ ngày 28/11/2012 đến hết ngày 27/12/2012) các mặt hàng xăng dầu như sau:


Mặt hàng

Giá bán hiện hành

Giá cơ sở

Chênh lệch giữa giá bán hiện hành với giá cơ sở

(1)

(2)

(3)= (2) – (1)

1. Xăng Ron 92

23.150

23.111

+39

2. Điêzen 0,05S

21.850

21.564

+286

3. Dầu hỏa

21.900

21.645

+255

4. Madút 3,5S

18.150

17.617

+533


Ghi chú: (+) giá hiện hành cao hơn giá cơ sở; (-) giá hiện hành thấp hơn giá cơ sở; mức giá hiện hành lấy theo giá bán hiện hành của Tập đoàn xăng dầu Việt Nam.

Trên cơ sở kết quả tính toán giá cơ sở các mặt hàng xăng dầu nêu trên, đồng thời căn cứ đăng ký giá của các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối, để thống nhất thực hiện nguyên tắc hài hòa các lợi ích người tiêu dùng, doanh nghiệp và Nhà nước, Liên bộ Tài chính-Công Thương thống nhất chỉ đạo điều hành kinh doanh xăng dầu theo hướng:

Thứ nhất, thực hiện giảm giá bán các chủng loại dầu trong nước (đã bao gồm thuế GTGT) ở nhiệt độ thực tế và ở địa bàn gần cảng nhập khẩu, gần nhà máy sản xuất, chế biến xăng dầu, cụ thể: Dầu Điêzen 0,05S giảm 300 đồng/lít, tức giảm từ 21.850 đồng/lít xuống còn 21.550 đồng/lít; Dầu hỏa giảm 300 đồng lít, từ 21.900 đồng/lít xuống còn 21.600 đồng/lít; Dầu Madut giảm 500 đồng/kg từ 18.150 đồng/kg xuống còn 17.650 đồng/kg. Giá bán các chủng loại dầu khác giảm tương ứng với từng chủng loại dầu trên cùng thị trường.

Thứ hai, Công văn cũng yêu cầu giữ ổn định mức trích Quỹ bình ổn giá với các mặt hàng xăng dầu ở nhiệt độ thực tế là 300 đồng/lít, kg như quy định hiện hành

Việc điều chỉnh giảm giá bán các loại dầu trong nước áp dụng từ 18 giờ ngày 28/12/2012

Riêng mặt hàng xăng: do chênh lệch giá cơ sở và giá bán hiện hành chưa lớn (+ 39 đồng/lít), Liên Bộ yêu cầu tiếp tục giữ ổn định giá bán xăng trong nước như hiện hành.  Bộ Tài chính tiếp tục theo dõi diễn biến giá xăng dầu thế giới và sẽ có biện pháp điều hành kịp thời đảm bảo lợi ích của người tiêu dùng, doanh nghiệp và nhà nước.

Có thể bạn quan tâm