VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Hàng hóa nào phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Hàng hóa nào phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập

Liên quan tới việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 15/2017/QĐ-TTg ngày 12/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành về Danh mục hàng hóa nhập khẩu phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập, Tổng cục Hải quan thông tin như sau:

Phát hiện hàng chục container hàng cấm về cảng Sài Gòn

Quy định hải quan đối với xe tham gia giao thông trong phạm vi hạn chế

Hải quan Hà Tĩnh vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì

Kế hoạch hành động nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan Hải quan

Giải đáp vướng mắc về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực Hải quan

Hải quan Phú Mỹ ký kết thỏa thuận hợp tác với doanh nghiệp

Theo đó, hàng hóa thuộc Danh mục quy định tại Điều 1 Quyết định 15/2017/QĐ-TTg  được chuyển cửa khẩu về cảng đích ghi trên vận đơn để làm thủ tục nhập khẩu, nếu cảng đích là cảng biển, cảng hàng không.

Đối với bến phao, bến thủy nội địa và ICD của Công ty TNHH cảng Phước Long: Theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 415/VPCP-KTTH ngày 19/01/2011 của Văn phòng Chính phủ và Bộ Tài chính tại Công văn số 7121/BTC-TCHQ ngày 01/6/2011, thì bến phao, bến thủy nội địa và ICD của Công ty TNHH cảng Phước Long được hoạt động như một bến cảng biển thuộc cảng biển TP. Hồ Chí Minh.

Do vậy, hàng hóa thuộc Danh mục quy định tại Điều 1 Quyết định 15 được chuyển cửa khẩu về cảng đích ghi trên vận đơn là bến phao, bến thủy nội địa và ICD của Công ty TNHH cảng Phước Long để làm thủ tục hải quan.

Đối với Chi cục Hải quan quản lý hàng đầu tư, gia công thuộc Cục Hải quan các TP: Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hải Phòng:

Theo quy định tại Quyết định 15 thì hàng hóa thuộc Danh mục quy định tại Điều 1 phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập, các Chi cục Hải quan nêu trên không phải là Chi cục Hải quan cửa khẩu nên không được làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa thuộc Danh mục quy định tại Điều 1 Quyết định 15.

Trường hợp hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập theo Quyết định 15/2017/QĐ-TTg  nhưng được doanh nghiệp đăng ký làm thủ tục hải quan tại Chi cục Hải quan ngoài cửa khẩu, qua công tác giám sát hải quan.

Nếu Chi cục Hải quan cửa  khẩu phát hiện việc làm thủ tục hải quan không đúng loại hình quy định thì thông báo cho Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai hải quan và người khai hải quan biết để thực hiện việc hủy tờ khai hải quan theo quy định tại Điều 22 Thông tư số 38/2015/TT-BTC. 

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM