VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Hỗ trợ tối thiểu 30% mức đóng bảo hiểm y tế đối với học sinh, sinh viên

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Hỗ trợ tối thiểu 30% mức đóng bảo hiểm y tế đối với học sinh, sinh viên

Liên Bộ Y tế - Tài chính đang dự thảo Thông tư liên tịch sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 41/2014/TTLT-BYT-BTC ngày 24/11/2014 của Bộ Y tế, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế. Trong đó, hướng dẫn việc cơ sở giáo dục thu tiền đóng bảo hiểm y tế của học sinh, sinh viên 3 tháng hoặc 6 tháng hoặc 12 tháng.

Thủ tướng quyết định thí điểm giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội

Xử lý nghiêm các biểu hiện lạm dụng, trục lợi Quỹ Bảo hiểm y tế

Chữa bệnh, thanh toán BHYT cả trong ngày lễ, ngày nghỉ

Triển khai thực hiện Luật Bảo hiểm y tế

Mở van hút vốn tư nhân vào y tế

Theo Thông tư liên tịch số 41/2014/TTLT-BYT-BTC, cơ sở giáo dục thu tiền đóng phần thuộc trách nhiệm phải đóng của học sinh, sinh viên 6 tháng hoặc một năm một lần nộp vào quỹ bảo hiểm y tế.

Tại dự thảo, liên Bộ Y tế - Bộ Tài chính dự kiến quy định: Cơ sở giáo dục thu tiền đóng bảo hiểm y tế (BHYT) thuộc trách nhiệm phải đóng của học sinh, sinh viên 3 tháng hoặc 6 tháng hoặc 12 tháng.

Đối với học sinh, sinh viên năm đầu của cấp học thì cơ sở giáo dục thực hiện thu tiền đóng BHYT như sau: Đợt 1: Thu tiền đóng BHYT cho thời gian từ 1/10 hoặc từ ngày hết hạn ghi trên thẻ BHYT của học sinh, sinh viên đã tham gia trước đó đến hết ngày 31/12 của năm đó; đợt 2: Thu tiền đóng BHYT 6 tháng/lần hoặc 12 tháng cho thời gian từ 1/1 đến hết ngày 31/12 của năm liền kề.

Theo dự thảo, trường hợp học sinh, sinh viên đang tham gia BHYT theo các nhóm đối tượng khác có thẻ BHYT còn thời hạn sử dụng dưới 3 tháng kể từ thời điểm nhập học hoặc ngày cuối thời hạn sử dụng được ghi trên thẻ BHYT thì thu gộp vào năm sau liền kề.

Ngân sách nhà nước hỗ trợ 30%

Ngoài ra, theo quy định tại Nghị định 105/2014/NĐ-CP, học sinh, sinh viên được ngân sách nhà nước hỗ trợ tối thiểu 30% mức đóng bảo hiểm y tế.

Dự thảo nêu rõ phần kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ một phần mức đóng BHYT thực hiện như sau: Đối với học sinh, sinh viên đang theo học tại cơ sở giáo dục do địa phương nào quản lý thì ngân sách địa phương đó hỗ trợ, không phân biệt hộ khẩu thường trú của học sinh, sinh viên. Định kỳ 3 tháng hoặc 6 tháng hoặc 12 tháng, Tổ chức Bảo hiểm xã hội tổng hợp số thẻ BHYT đã phát hành, số tiền thu của học sinh, sinh viên và số tiền ngân sách nhà nước hỗ trợ, gửi cơ quan Tài chính để chuyển kinh phí vào quỹ BHYT theo quy định.

Đối với học sinh, sinh viên đang theo học tại cơ sở giáo dục do Bộ, cơ quan Trung ương quản lý thì do ngân sách trung ương hỗ trợ. Định kỳ 3 tháng hoặc 6 tháng hoặc 12 tháng, Tổ chức Bảo hiểm xã hội tổng hợp số thẻ BHYT đã phát hành, số tiền thu của học sinh, sinh viên và số tiền ngân sách nhà nước hỗ trợ, gửi Bảo hiểm xã hội Việt Nam để tổng hợp, gửi Bộ Tài chính để chuyển kinh phí vào quỹ BHYT.

Theo chinhphu.vn

Có thể bạn quan tâm