tín dụng, theo hướng quy định cụ thể hơn các điều kiện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thông tin tín dụng."/>
VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Hoạt động thông tin tín dụng được quy định như thế nào?

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Hoạt động thông tin tín dụng được quy định như thế nào?

Mới đây, Chính phủ ban hành Nghị định số 57/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Điều 7 Nghị định số 10/2010/NĐ-CP ngày 12/2/2010 của Chính phủ về hoạt động thông tin tín dụng, theo hướng quy định cụ thể hơn các điều kiện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thông tin tín dụng.

Cơ chế hỗ trợ lãi suất thực hiện chính sách tín dụng theo Nghị định 75

Các giải pháp điều hành chính sách tiền tệ và hoạt động ngân hàng

3 hình thức tổ chức lại tổ chức tín dụng

Theo đó, để được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thông tin tín dụng, công ty thông tin tín dụng phải đáp ứng 6 điều kiện sau:

Một là: Có hệ thống cơ sở hạ tầng về công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu tối thiểu: i- Có tối thiểu 2 đường truyền số liệu, trong đó mỗi đường truyền được cung cấp bởi 1 nhà cung cấp dịch vụ, để đảm bảo duy trì việc truyền đưa liên tục thông tin số; ii- Có trang thiết bị công nghệ thông tin phù hợp với mặt bằng công nghệ của hệ thống tổ chức cấp tín dụng và có khả năng tích hợp, kết nối được với các tổ chức cấp tín dụng; iii- Có hệ thống máy chủ, hệ thống phần mềm tin học và các giải pháp kỹ thuật để cập nhật, xử lý, lưu trữ thông tin tín dụng, thực hiện dịch vụ thông tin tín dụng đối với tối thiểu 5.000.000 khách hàng vay; iv- Có phương án bảo mật, an toàn thông tin; v- Có phương án dự phòng thảm họa, đảm bảo không bị gián đoạn các hoạt động nghiệp vụ chính quá 4 giờ làm việc.

Hai là:vốn điều lệ tối thiểu 30 tỷ đồng.

Ba là: Có người quản lý doanh nghiệp và thành viên Ban kiểm soát đáp ứng các điều kiện theo quy định.

Bốn là:Có phương án kinh doanh khả thi và không được kinh doanh ngành nghề khác ngoài nội dung hoạt động thông tin tín dụng.

Năm là:Có tối thiểu 20 ngân hàng thương mại cam kết cung cấp thông tin tín dụng và các ngân hàng này không có cam kết tương tự với công ty thông tin tín dụng khác.

Sáu là: Có văn bản thỏa thuận về quy trình thu thập, xử lý, lưu giữ và cung cấp thông tin tín dụng giữa công ty thông tin tín dụng với các tổ chức cấp tín dụng đã cam kết, trong đó phải có những nội dung tối thiểu như: Nội dung, phạm vi thông tin tín dụng được cung cấp; nghĩa vụ thông báo cho khách hàng vay về việc sử dụng thông tin tín dụng của khách hàng vay; xử lý vi phạm, giải quyết tranh chấp...

PV.

Có thể bạn quan tâm