Hướng dẫn phương thức chi điều chỉnh tăng lương năm 2015

(Taichinh) - (Tài chính) Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 32/2015/TT-BTC hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện điều chỉnh tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị định số 17/2015/NĐ-CP, Nghị định số 09/2015/NĐ-CP.
Ảnh minh họa. Nguồn: internetẢnh minh họa. Nguồn: internet

Cụ thể, Thông tư số 32 quy định nguồn kinh phí thực hiện Nghị định số 17/2015/NĐ-CP, Nghị định số 09/2015/NĐ-CP trong năm 2015 của các bộ, cơ quan Trung ương.

Theo đó, đối với các cơ quan hành chính nhà nước, Đảng, đoàn thể: Sử dụng nguồn tiết kiệm 10% chi thường xuyên (ngoài lương, phụ cấp và các khoản có tính chất lương) dự toán ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2015 tăng so với dự toán NSNN năm 2014 của các cơ quan, đơn vị. Đồng thời, sử dụng tối thiểu 40% số thu được để lại theo chế độ năm 2015; đối với số thu dịch vụ sử dụng 40% chênh lệch thu, chi từ hoạt động dịch vụ.

Đối với các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước và của Đảng, đoàn thể: Sử dụng nguồn tiết kiệm 10% chi thường xuyên dự toán NSNN năm 2015 tăng so với dự toán NSNN năm 2014 của các đơn vị. Bên cạnh đó, sử dụng tối thiểu 40% số thu được để lại theo chế độ năm 2015; đối với số thu dịch vụ sử dụng 40% chênh lệch thu, chi từ hoạt động dịch vụ.

Thông tư số 32 cũng quy định, nguồn kinh phí thực hiện Nghị định số 17/2015/NĐ-CP, Nghị định số 09/2015/NĐ-CP năm 2015 của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Theo đó, sử dụng tối thiểu 40% số thu được để lại theo chế độ năm 2015; đối với số thu dịch vụ sử dụng 40% chênh lệch thu, chi từ hoạt động dịch vụ. Ngoài ra, sử dụng nguồn tiết kiệm 10% chi thường xuyên dự toán năm 2015 đã được cấp có thẩm quyền giao.

Thông tư số 32 cũng quy định, kinh phí thực hiện Nghị định số 17/2015/NĐ-CP, Nghị định số 09/2015/NĐ-CP năm 2015 đối với người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động xác định thời hạn trong các cơ quan hành chính nhà nước, cơ quan Đảng, tổ chức chính trị - xã hội theo quy định tại Nghị định số 68/2000/NĐ-CP do cơ quan, đơn vị tự đảm bảo từ dự toán NSNN được giao đầu năm và các nguồn thu hợp pháp khác.

Kinh phí thực hiện Nghị định số 17/2015/NĐ-CP, Nghị định số 09/2015/NĐ-CP năm 2015 đối với người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong số lượng người làm việc được cấp có thẩm quyền giao của đơn vị sự nghiệp công lập qui định tại điểm đ, e khoản 1 Điều 2 Nghị định số 17/2015/NĐ-CP do cơ quan, đơn vị tự đảm bảo từ dự toán NSNN được giao đầu năm và các nguồn thu hợp pháp khác.

Kinh phí thực hiện Nghị định số 17/2015/NĐ-CP đối với biên chế, lao động của hệ thống công đoàn các cấp được đảm bảo từ nguồn thu 2% kinh phí công đoàn; không tổng hợp vào nhu cầu kinh phí thực hiện tiền lương, trợ cấp tăng thêm của các bộ, cơ quan Trung ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thông tư số 32 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 4/5/2015.

Theo thoibaotaichinhvietnam.vn

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
  • tối đa 150 từ
  • tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục