Ít nhất 5 hộ tham gia một hội đồng tư vấn thuế xã

(Taichinh) -

Nội dung này được nêu tại dự thảo thông tưđangđượcBộ Tài chính xây dựng, quy định hoạt động của Hội đồng tư vấn thuế xã/phường/thị trấn trong việc tư vấn mức thuế của hộ, gia đình, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán (gọi chung là hộ kinh doanh) trên địa bàn.
Ảnh minh họa. Nguồn: internetẢnh minh họa. Nguồn: internet

Thành phần và nhiệm vụ

Trong thành phần Hội đồng tư vấn thuế (HĐTVT), ngoài các vị trí “cứng” như: Chủ tịch hoặc phó chủ tịch UBND cấp xã/phường/thị trấn (gọi chung là cấp xã); đội trưởng đội thuế liên xã; 1 cán bộ tài chính xã; 1 công an xã, chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc xã; còn có đại diện hộ kinh doanh.

Dự thảo quy định, số lượng đại diện cho các hộ kinh doanh tham gia trong thành phần HĐTVT do chi cục trưởng chi cục thuế xác định và đề xuất, trên cơ sở số lượng hộ kinh doanh đang quản lý theo từng lĩnh vực ngành nghề tại địa bàn xã, nhưng tối thiểu không ít hơn 5.

Cụ thể như sau: Địa bàn (xã/phường/thị trấn) có từ 500 hộ kinh doanh trở xuống thì phải có 5 hộ kinh doanh tham gia; có từ trên 500 đến 700 hộ kinh doanh, tối đa là 6 hộ tham gia; có từ trên 700 đến 900 hộ kinh doanh, tối đa là 7 hộ tham gia; trên 900 hộ kinh doanh thì tối đa là 9 hộ tham gia.

Việc có nhiều đại diện hộ kinh doanh tham gia trong HĐTVT đảm bảo dân chủ và tính minh bạch, khách quan và mang tính thuyết phục với cộng đồng hộ kinh doanh nộp thuế khoán hơn…

HĐTVT có nhiệm vụ tư vấn cho chi cục thuế về mức thuế của các hộ kinh doanh trên địa bàn, bảo đảm đúng pháp luật, dân chủ, công khai, công bằng, hợp lý. Cụ thể:

Hội đồng sẽ tư vấn về mức doanh thu dự kiến, mức thuế dự kiến của hộ kinh doanh nộp thuế ổn định đầu năm, gồm hộ kinh doanh thuộc diện không phải nộp thuế GTGT, không phải nộp thuế TNCN; hộ kinh doanh thuộc diện phải nộp thuế.

Hội đồng tư vấn về mức doanh thu, mức thuế dự kiến của hộ mới ra kinh doanh, hộ có thay đổi về hoạt động kinh doanh trong năm và tư vấn về mức thuế miễn, giảm đối với hộ kinh doanh.

Hoạt động của hội đồng

Hội đồng hoạt động và làm việc theo chế độ thảo luận tập thể và quyết định theo đa số. Trường hợp ý kiến khác, ngang nhau thì quyết định theo ý kiến chủ tịch.

HĐTVT hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm và chịu sự chỉ đạo trực tiếp của chủ tịch về các công việc liên quan đến nhiệm vụ.

Hội đồng họp để tư vấn về mức thuế của hộ kinh doanh trên địa bàn, theo triệu tập của chủ tịch. Các cuộc họp được tiến hành khi có sự tham gia chủ trì của chủ tịch HĐTVT và ít nhất 2/3 tổng số thành viên (tính cả chủ tịch) tham dự.

Hội đồng có thể tổ chức lấy ý kiến các thành viên về mức thuế của hộ kinh doanh trên địa bàn thông qua việc gửi “Phiếu lấy ý kiến” hoặc phương thức điện tử và phải đảm bảo có ít nhất 2/3 tổng số thành viên gửi ý kiến tham gia (như họp trực tiếp).

Các cuộc họp phải được ghi biên bản và ký tên đầy đủ các thành viên dự họp để làm căn cứ tư vấn với chi cục thuế.

Trường hợp lấy ý kiến qua phiếu hoặc phương thức điện tử, các ý kiến tham gia do thành viên thường trực hội đồng (là đội trưởng đội thuế) tổng hợp chung, như biên bản họp trực tiếp, nhưng không cần phải ký tên các thành viên.

Căn cứ kết quả họp, chủ tịch HĐTVT ký văn bản về các nội dung tư vấn để gửi chi cục thuế, theo đúng thời hạn đề nghị của chi cục thuế. Nội dung tư vấn phải ghi rõ ý kiến thống nhất; ý kiến và lý do không thống nhất về doanh thu, mức thuế cụ thể của hộ kinh doanh.

Trường hợp ý kiến tư vấn của HĐTVT khác với dự kiến, đề xuất của chi cục thuế về mức doanh thu, mức thuế của hộ kinh doanh thì chi cục thuế phải gửi văn bản cho HĐTVT biết về những nội dung đã tiếp thu; những nội dung và lý do bảo lưu ý kiến và chịu trách nhiệm cuối cùng về việc xác định doanh thu, mức thuế của hộ kinh doanh.

Chi cục thuế cung cấp và chỉ đạo đội thuế liên xã cung cấp thông tin, tài liệu cho HĐTVT trong phạm vi quyền hạn của hội đồng.

HĐTVT đồng thời gửi cho chủ tịch UBND cấp huyện và UBND cấp xã văn bản đã ký về các nội dung tư vấn đã gửi chi cục thuế.

Theo thoibaotaichinhvietnam.vn

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
  • tối đa 150 từ
  • tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục