VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Liên Bộ Tài chính-Công Thương điều hành giá xăng dầu

(Tài chính) Trên cơ sở diễn biến giá xăng dầu thế giới và tình hình kinh tế xã hội trong nước; căn cứ văn bản đăng ký giá của doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối, Liên Bộ Tài chính - Công Thương đã thực hiện điều hành giá xăng dầu.

Theo Liên Bộ Tài chính - Công Thương cho biết giá xăng dầu thế giới kể từ sau ngày điều hành giảm giá xăng (ngày 26/11/2013) có biến động tiếp tục tăng so với những phiên liền kề trước đó. Bình quân 30 ngày gần đây từ ngày 04/11/2013 đến 03/12/2013 giá xăng dầu thế giới cụ thể như sau: giá xăng RON 92: 112,15 USD/thùng; dầu điêzen 0,05S: 123,70 USD/thùng; dầu hỏa: 122,98 USD/thùng, dầu madut 180 cst: 604,96 USD/tấn.

Căn cứ nguyên tắc tính toán giá cơ sở theo các quy định tại Nghị định số 84/2009/NĐ-CP, Thông tư số 234/2009/TT-BTC thì giá bán hiện hành các mặt hàng xăng dầu đều thấp hơn giá cơ sở (trừ mặt hàng dầu madut có giá bán hiện hành tương đương giá cơ sở), cụ thể:

Đơn vị tính: VNĐ/lít,kg

Mặt hàng

Giá bán
 hiện hành

Giá cơ sở theo đúng quy định

Chênh lệch giữa giá bán hiện hành với giá cơ sở theo đúng quy định

(1)

(2)

(3) =(1) - (2)

1. Xăng RON 92

23.630

24.097

- 467

2. Dầu điêzen 0,05 S

22.310

22.936

- 626

3. Dầu hoả

22.020

22.988

- 968

4. Dầu madút

18.510

18.496

+14

Để góp phần thực hiện mục tiêu kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô đảm bảo an sinh xã hội; đồng thời, chia sẻ hài hòa lợi ích người tiêu dùng, doanh nghiệp và cân đối ngân sách Nhà nước, đặc biệt đối với những mặt hàng tác động trực tiếp đến sản xuất, kinh doanh (dầu điêzen), Liên Bộ Tài chính - Công Thương thông báo về điều hành giá xăng dầu trong thời điểm hiện nay như sau:

Một là, yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối giữ ổn định giá bán; thuế suất thuế nhập khẩu, mức trích Quỹ Bình ổn giá đối với các mặt hàng xăng, dầu như hiện hành.

Hai là, cho phép các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối tăng mức sử dụng Quỹ Bình ổn giá đối với mặt hàng xăng, dầu điêzen để giữ ổn định, không tăng giá bán xăng, dầu điêzen trong nước, cụ thể:

Mặt hàng xăng: tăng mức sử dụng Quỹ Bình ổn giá thêm 100 đồng/lít (từ 200 đồng/lít lên 300 đồng/lít);

Mặt hàng dầu điêzen: tăng mức sử dụng Quỹ Bình ổn giá thêm 200 đồng/lít (từ 300 đồng/lít lên 500 đồng/lít).

Ba là, tiếp tục chưa tính đủ lợi nhuận định mức trong cơ cấu giá cơ sở đối với mặt hàng dầu điêzen, dầu hỏa (tạm tính 100 đồng/lít).

Sau khi thực hiện phương án điều hành giá xăng dầu như trên, nếu tính đúng, tính đủ giá cơ sở theo nguyên tắc hiện hành (tính đủ lợi nhuận định mức theo quy định) thì giá cơ sở các mặt hàng xăng dầu vẫn cao hơn giá bán hiện hành: xăng 167 đồng/lít; dầu điêzen 126 đồng/lít... Như vậy, các doanh nghiệp sẽ phải chia sẻ khoảng 56% lợi nhuận định mức đối với mặt hàng xăng và 43% với  mặt hàng dầu điêzen...

Thời điểm thực hiện: Áp dụng từ 14 giờ 00 phút  ngày 05/12/2013.

Theo mof.gov.vn

Có thể bạn quan tâm