VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Lương hưu tăng thêm 8%

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Lương hưu tăng thêm 8%

Theo Thông tư 23/2016/TT - BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh & Xã hội, lương hưu sẽ tăng thêm 8% tùy theo đối tượng và người lao động đang nhận trợ cấp dưới 2.000.000 đồng sẽ được nâng lên mức 2.000.000 đồng/tháng.

Những chính sách mới sẽ có hiệu lực từ tháng 9/2016

75% người lao động Anh sẽ nhận lương hưu thấp đi vì Brexit

Hướng dẫn cụ thể về bảo hiểm thất nghiệp

Theo đó, tăng thêm 8% mức lương hưu, trợ cấp hằng tháng đối với các đối tượng là cán bộ, công chức, công nhân, viên chức và người lao động, quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu bắt đầu hưởng lương hưu, trợ cấp hằng tháng trong thời gian từ ngày từ ngày 1/1/2015 đến trước ngày 1/5/2016.

Thời điểm điều chỉnh tính từ tháng bắt đầu hưởng lương hưu, trợ cấp hằng tháng.

Thông tư cũng quy định điều chỉnh lương hưu đối với cán bộ xã, phường, thị trấn; người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động hằng tháng theo quy định của pháp luật; công nhân cao su đang hưởng trợ cấp hằng tháng trước ngày 1/1/2016 và người bắt đầu hưởng lương hưu, trợ cấp hằng tháng trong giai đoạn từ ngày 1/1/2016 - 31/12/2016 có mức lương hưu, trợ cấp dưới 2.000.000 đồng/tháng, cụ thể:

Đối với người có mức lương hưu từ 1.750.000 đồng/tháng trở xuống, được tăng thêm 250.000 đồng/tháng.

Đối với người có mức lương hưu từ trên 1.750.000 đồng/tháng đến dưới 2.000.000 đồng/tháng, mức lương hưu là 2.000.000 đồng/tháng.

Đối với người có mức trợ cấp mất sức lao động, trợ cấp hằng tháng từ 1.850.000 đồng/tháng trở xuống, được tăng thêm 150.000 đồng/tháng.

Đối với người có mức trợ cấp mất sức lao động, trợ cấp hằng tháng từ trên 1.850.000 đồng/tháng đến dưới 2.000.000 đồng/tháng, mức trợ cấp mất sức lao động, trợ cấp hằng tháng là 2.000.000 đồng/tháng.

Thời điểm điều chỉnh tính từ tháng 1/2016 đối với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động, trợ cấp hằng tháng trước ngày 1/1/2016 và tính từ tháng bắt đầu hưởng lương hưu, trợ cấp hằng tháng đối với người bắt đầu hưởng trong giai đoạn từ ngày 1/1/2016 đến ngày 31/12/2016.

Thông tư cũng quy định điều chỉnh lương hưu đối với giáo viên mầm non có mức lương hưu thấp hơn mức lương cơ sở.

Cụ thể, giáo viên mầm non thuộc đối tượng có thời gian làm việc trong cơ sở giáo dục mầm non trước ngày 1/1/1995 và đang hưởng lương hưu trước ngày 1/1/2016 hoặc bắt đầu hưởng lương hưu trong giai đoạn từ ngày 1/1/2016 đến ngày 31/12/2016, nếu mức lương hưu sau khi đã được điều chỉnh theo quy định Thông tư này mà thấp hơn 1.150.000 đồng thì được điều chỉnh bằng 1.150.000 đồng/tháng áp dụng cho khoảng thời gian từ ngày 1/1/2016 đến ngày 30/4/2016; thấp hơn 1.210.000 đồng thì được điều chỉnh bằng 1.210.000 đồng/tháng áp dụng cho Khoảng thời gian từ ngày 1/5/2016 trở đi.

Thời điểm điều chỉnh đối với đối tượng này từ ngày 01/01/2016 đối với đối tượng đang hưởng lương hưu trước ngày 01/01/2016 và từ ngày 01/5/2016 đối với đối tượng đang hưởng lương hưu trước ngày 01/5/2016. Người bắt đầu hưởng lương hưu trong giai đoạn từ ngày 01/01/2016 đến ngày 31/12/2016 thì hưởng mức điều chỉnh từ tháng hưởng lương hưu.

Thông tư này có hiệu lực từ 1/9/2016.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM