VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Miễn thuế cho Quỹ bảo lãnh tín dụng và đầu tư ASEAN+3

(Tài chính) Bộ Tài chính chính thức có Công văn số 16855 /BTC-TCT hướng dẫn cơ quan Thuế, Hải quan thủ tục miễn thuế đối với Quỹ bảo lãnh tín dụng và đầu tư ASEAN+3 (CGIF).

Trước đó, Quỹ bảo lãnh tín dụng và đầu tư ASEAN+3 (CGIF) đề xuất với Chính phủ, Bộ Tài chính Việt Nam về cơ chế miễn thuế cho các hoạt động và giao dịch của CGIF trong việc bảo lãnh trái phiếu DN nhằm hỗ trợ các DN huy động vốn trên thị trường khu vực.

Quỹ CGIF được thành lập trên cơ sở sáng kiến tại Hội nghị Bộ trưởng Tài chính ASEAN+3 (các nước ASEAN và Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc) lần 13 đã diễn ra tại Tashkent, Uzbekistan vào tháng 5-2010, với một quỹ quy mô vốn ban đầu là 700 triệu USD. Trong đó, Nhật Bản và Trung Quốc đóng góp 200 triệu USD, Hàn Quốc đóng góp 100 triệu USD, Việt Nam 1,1 triệu USD... Quỹ được hoạt động dưới dạng một quỹ ủy thác của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) và do ADB quản lý.

Trên cơ sở đó, Chính phủ chỉ đạo Bộ Tài chính nghiên cứu và đề xuất phương án. Theo đó, Bộ Tài chính hướng dẫn cơ quan Thuế, Hải quan thực hiện việc miễn tất cả các loại thuế và thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu đối với các tài sản, bất động sản, thu nhập và các hoạt động, giao dịch của CGIF.

Bộ Tài chính đề nghị các cục thuế, cục hải quan không yêu cầu CGIF đăng ký kê khai, nộp các loại thuế tại Việt Nam; không yêu cầu các tổ chức, cá nhân Việt Nam có thực hiện giao dịch với CGIF khấu trừ thuế nhà thầu đối với các khoản thanh toán cho CGIF.

Liên quan đến nghĩa vụ khấu trừ thuế, theo hướng dẫn của Bộ Tài chính, CGIF được miễn các nghĩa vụ về thanh toán, khấu trừ hoặc thu bất kỳ loại thuế hay thuế quan nào phát sinh từ các khoản thanh toán của CGIF cho các tổ chức/cá nhân Việt Nam. Tuy nhiên, các tổ chức, cá nhân Việt Nam không phải là nhân viên của CGIF nhận được các khoản thanh toán từ CGIF có nghĩa vụ tự kê khai, nộp thuế tại Việt Nam, theo quy định của pháp luật Việt Nam.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM