Mức thu phí nhượng quyền khai thác cảng hàng không, sân bay

(Taichinh) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 247/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý sử dụng phí nhượng quyền khai thác cảng hàng không, sân bay, có hiệu lực từ ngày 1/1/2017.
Mức thu phí nhượng quyền khai thác cảng hàng không, sân bay. Nguồn: internetMức thu phí nhượng quyền khai thác cảng hàng không, sân bay. Nguồn: internet

Thông tư hướng dẫn, người nộp phí là các tổ chức, cá nhân khai thác kết cấu hạ tầng cảng hàng không, sân bay cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay và kinh doanh cảng hàng không.

Mức thu phí bảo đảm hoạt động bay là 165.000 đồng/lượt hạ hoặc cất cánh, phí kinh doanh cảng hàng không là 335.000 đồng/lượt hạ hoặc cất cánh.

Trong đó, mức thu phí được tính trên sản lượng chuyến bay hạ cánh hoặc cất cánh (sản lượng tính theo lượt hạ cánh hoặc cất cánh) đi hoặc đến các cảng hàng không thuộc khu vực do Cảng vụ hàng không thực hiện chức năng quản lý nhà nước.

Thông tư nêu rõ, chậm nhất là ngày 20 hàng tháng, người nộp phí thực hiện nộp số tiền phí phải nộp đối với các chuyến bay cất, hạ cánh tại cảng hàng không, sân bay do Cảng vụ hàng không quản lý trong tháng trước. Phí nộp trực tiếp cho tổ chức thu hoặc nộp vào tài khoản phí chờ nộp ngân sách của tổ chức thu mở tại Kho bạc nhà nước.

Các Cảng vụ hàng không (Cảng vụ hàng không miền Bắc, Cảng vụ hàng không miền Trung, Cảng vụ hàng không miền Nam) thuộc Cục Hàng không Việt Nam sẽ chịu trách nhiệm thu phí trên.

Định kỳ chậm nhất ngày thứ hai hàng tuần, tổ chức thu phí phải gửi số tiền phí đã thu được trong tuần trước vào tài khoản phí chờ nộp ngân sách mở tại Kho bạc nhà nước.

Theo Thông tư, 03 trường hợp được miễn thu phí nhượng quyền khai thác cảng hàng không, sân bay, bao gồm:

Một là, chuyến bay chuyên cơ (không bao gồm tàu bay chuyên khoang hoặc thuê khoang cho mục đích chuyên cơ).

Hai là, chuyến bay của tàu bay công vụ.

Ba là, chuyến bay tìm kiếm cứu nạn, vận chuyển hàng viện trợ nhân đạo, cứu trợ lũ lụt, thiên tai và làm nhiệm vụ nhân đạo khác.

Thông tư này sẽ thay thế Thông tư số 151/2013/TT-BTC ngày 29/10/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí nhượng quyền khai thác cảng hàng không, sân bay.
 

PV.

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
  • tối đa 150 từ
  • tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục