Quỹ Bình ổn giá không còn nhiều, đồng thời, căn cứ tình hình kinh tế - xã hội trong nước, Liên Bộ Tài chính - Bộ Công Thương thông báo ngừng sử dụng Quỹ Bình ổn giá với mặt hàng xăng, dầu điêzen."/>
VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Ngừng sử dụng Quỹ Bình ổn giá với mặt hàng xăng, dầu điêzen

Các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu được điều chỉnh tăng giá bán xăng, dầu trong nước. Nguồn: internet

Ngừng sử dụng Quỹ Bình ổn giá với mặt hàng xăng, dầu điêzen

(Tài chính) Theo thông tin từ Bộ Tài chính, hiện nay, trong bối cảnh giá xăng dầu thế giới tiếp tục biến động ở mức cao, nguồn Quỹ Bình ổn giá không còn nhiều, đồng thời, căn cứ tình hình kinh tế - xã hội trong nước, Liên Bộ Tài chính - Bộ Công Thương thông báo ngừng sử dụng Quỹ Bình ổn giá với mặt hàng xăng, dầu điêzen.

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, hiện nay, số dư Quỹ Bình ổn giá ước đến hết ngày 10/12/2013 còn khoảng 72 tỷ đồng trong đó có 6 doanh nghiệp đã bị âm. Tuy nhiên, do sản lượng dầu hỏa bán trong nước không nhiều, hơn nữa mức chênh lệch giá cơ sở cao hơn giá bán hiện hành tính theo quy định tại Nghị định số 84/2009/NĐ-CP lớn (1.414 đồng/lít); trước mắt tiếp tục cho phép doanh nghiệp được sử dụng Quỹ Bình ổn giá với mặt hàng dầu hỏa như hiện hành (700 đồng/lít).

Bộ Tài chính cũng cho biết, giá xăng dầu thế giới trong 30 ngày từ ngày 18/11/2013 đến 17/12/2013 tiếp tục có biến động tăng và duy trì ở mức cao, cụ thể: giá xăng RON 92 là 114,52 USD/thùng; dầu điêzen 0,05S là 125,82 USD/thùng; dầu hỏa là 125,61 USD/thùng, dầu madut 180 cst là 609,36 USD/tấn. Căn cứ nguyên tắc tính toán giá cơ sở theo các quy định tại Nghị định số 84/2009/NĐ-CP, Thông tư số 234/2009/TT-BTC thì giá bán hiện hành các mặt hàng xăng dầu đều thấp hơn giá cơ sở, cụ thể như sau:

GIÁ XĂNG DẦU THẾ GIỚI TRONG 30 NGÀY
(TỪ NGÀY 18/11/2013 ĐẾN 17/12/2013)

Đơn vị tính: VNĐ/lít,kg.

Mặt hàng

 

 

 

Giá bán hiện hành

 

Giá cơ sở theo đúng quy định

 

Chênh lệch giữa giá bán hiện hành với giá cơ sở theo đúng quy định

 

(1)

(2)

(3) =(1) - (2)

1. Xăng RON 92

23.630

24.544

- 914

2. Dầu điêzen 0,05 S

22.310

23.293

 - 983

3. Dầu hoả

22.020

23.434

- 1.414

4. Dầu madút

18.510

18.619

- 109

Trên nguyên tắc điều hành điều hành giá xăng dầu đảm bảo hài hòa lợi ích giữa người tiêu dùng, doanh nghiệp và Nhà nước, Bộ Tài chính cho phép các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu được điều chỉnh tăng giá bán xăng, dầu trong nước.

Cụ thể như sau: Mặt hàng xăng tăng tối đa 584 đồng/lít; Mặt hàng dầu điêzen: tăng tối đa 653 đồng/lít; Mặt hàng dầu hỏa: tăng tối đa 384 đồng/lít. Còn mặt hàng dầu madut có giá cơ sở thấp hơn giá bán hiện hành 109 đồng/kg, do chênh lệch không lớn nên trước mắt giữ ổn định giá bán mặt hàng này như hiện hành.

Bộ Tài chính cũng đề nghị các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trước mắt cắt giảm, không tính lợi nhuận định mức trong giá cơ sở đối với 3 mặt hàng là xăng, dầu điêzen, dầu hỏa.

Thời gian áp dụng từ 14 giờ 00 phút  ngày 18/12/2013.
Có thể bạn quan tâm