Nộp 40% phí cho vay lại vào Quỹ tích lũy trả nợ

(Taichinh) - Thủ tướng Chính phủ vừa kýQuyết định số 05/2016/QĐ-TTgvề việc quản lý sử dụng phí cho vay lại và phần trích phí bảo lãnh tại Bộ Tài chính giai đoạn 2016 - 2020.
Ảnh minh họa. Nguồn: internetẢnh minh họa. Nguồn: internet

Theo đó, việc quản lý sử dụng phí cho vay lại và phần trích phí bảo lãnh được tập trung cho mục tiêu tổ chức huy động vốn vay với chi phí và mức độ rủi ro phù hợp, đáp ứng yêu cầu cân đối ngân sách Nhà nước và đầu tư phát triển kinh tế - xã hội trong từng thời kỳ; phân bổ vốn vay đúng mục đích, có hiệu quả, đảm bảo khả năng trả nợ; duy trì các chỉ số nợ công, nợ chính phủ và nợ nước ngoài của quốc gia ở mức an toàn, đảm bảo an ninh tài chính quốc gia, phù hợp với điều kiện của Việt Nam và thông lệ quốc tế.

Quyết định nhấn mạnh yêu cầu: Sử dụng phí cho vay lại và phần trích phí bảo lãnh tiết kiệm, phải hiệu quả, đúng mục đích; không trùng lắp với dự toán chi thường xuyên được ngân sách Nhà nước đảm bảo.

40% số tiền thu được từ phí cho vay lại đưa vào Quỹ tích lũy trả nợ; 60% còn lại được sử dụng để bổ sung kinh phí cho đơn vị trực tiếp thực hiện công tác quản lý nợ công tại Bộ Tài chính (ngoài phần ngân sách Nhà nước cấp bảo đảm hoạt động thường xuyên).

Hàng năm, ngoài dự toán ngân sách đảm bảo hoạt động thường xuyên, Bộ Tài chính sẽ giao đơn vị trực tiếp thực hiện công tác quản lý nợ công quản lý sử dụng kinh phí được phân bổ nêu trên.

Các nội dung chi bao gồm: Tăng cường hiệu quả công tác quản lý nợ công như xây dựng, duy trì, nâng cấp cơ sở dữ liệu nợ công và các phần mềm phục vụ quản lý nợ công và quản lý viện trợ không hoàn lại; tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về quản lý nợ công và viện trợ không hoàn lại; xây dựng, duy trì hoạt động của Trang thông tin điện tử về quản lý nợ công; xuất bản Bản tin nợ công và các ấn phẩm có liên quan đến công tác quản lý nợ công; chi khen thưởng cho các tập thể, cá nhân ngoài đơn vị trực tiếp thực hiện công tác quản lý nợ công tại Bộ Tài chính có thành tích đóng góp trực tiếp cho hoạt động quản lý nợ công,...

Số kinh phí còn lại sau khi đã sử dụng cho các nội dung nói trên được chuyển sang năm sau để sử dụng.

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 25-3-2016, thay thế Quyết định số 46/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc quản lý sử dụng phí cho vay lại và phần trích phí bảo lãnh tại Bộ Tài chính giai đoạn 2012 - 2015 và được áp dụng cho các năm ngân sách từ năm 2016 đến năm 2020.

Bộ Tài chính hướng dẫn cụ thể việc quản lý và nội dung sử dụng các khoản kinh phí theo quy định tại Quyết định này.

Theo baohaiquan.vn

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
  • tối đa 150 từ
  • tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục