Quy chế trao đổi thông tin thu nộp thuế trên tờ khai điện tử

(Taichinh) - Tổng cục Hải quan vừa ban hành Quyết định 384/QĐ-TCHQ ngày 4-3-2016 về quy chế trao đổi thông tin tờ khai hải quan điện tử, thu nộp tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt, tiền phí, lệ phí, các khoản thu khác, bảo lãnh thuế đối với hàng hóa XNK và thu nộp tiền phí, lệ phí, các khoản thu khác đối với các cơ quan quản lý thu qua Cổng thanh toán điện tử của Tổng cục Hải quan.
Quy chế này để nhằm tăng cường kịp thời phát hiện những sai sót, chêch lệch tiền nộp thuế, phí, lệ phí, đảm bảo hạch toán chính xác, an toàn.Quy chế này để nhằm tăng cường kịp thời phát hiện những sai sót, chêch lệch tiền nộp thuế, phí, lệ phí, đảm bảo hạch toán chính xác, an toàn.

Quy chế này quy định về các hoạt động kết nối, khai thác, trao đổi, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin của cơ quan Hải quan phục vụ trao đổi thông tin tờ khai hải quan điện tử, thu nộp tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt, tiền phí, lệ phí, các khoản thu khác, bảo lãnh thuế đối với hàng hóa XNK và thu nộp tiền phí, lệ phí, các khoản thu khác đối với các cơ quan quản lý bằng phương thức điện tử.

Cụ thể, tại quy chế quy định rất rõ quy trình trao đổi thông tin, xử lý thông tin, tra cứu thông tin trên hệ thống cổng thanh toán điện tử. Cùng với đó là quy trình nộp thuế, phí, lệ phí và bảo lãnh thuế trên hệ thống cổng thanh toán điện tử; quy trình hủy nộp thuế, phí, lệ phí và bảo lãnh thuế trên hệ thống cổng thanh toán điện tử; thời gian và quy trình đối chiếu thông tin…

Được biết, mục đích của quy chế này để nhằm tăng cường kịp thời phát hiện những sai sót, chêch lệch tiền nộp thuế, phí, lệ phí, đảm bảo hạch toán chính xác, an toàn… Hỗ trợ tốt hơn công tác phối hợp thu thuế và lệ phí qua ngân hàng giữa Tổng cục Hải quan và các ngân hàng thương mại.

Theo baohaiquan.vn

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
  • tối đa 150 từ
  • tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục