VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Quy định hạn mức trả tiền bảo hiểm trong hoạt động bảo hiểm tiền gửi

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Quy định hạn mức trả tiền bảo hiểm trong hoạt động bảo hiểm tiền gửi

Ngày 15/06/2017, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký ban hành Quyết định số 21/2017/QĐ-TTg về hạn mức trả tiền bảo hiểm có hiệu lực thi hành từ ngày 5/8/2017.

Quy định mới về khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản

Quy định mới về chi hoạt động của Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Quy định mới về hoạt động của chương trình, dự án tài chính vi mô

Theo đó, Quyết định áp dụng cho các đối tượng là người được bảo hiểm tiền gửi; tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi; tổ chức bảo hiểm tiền gửi; cơ quan, tổ chức và cá nhân khác có liên quan đến hoạt động bảo hiểm tiền gửi.
Quyết định 21/2017/QĐ-TTg quy định về hạn mức trả tiền bảo hiểm theo quy định tại khoản 2 Điều 24 Luật bảo hiểm tiền gửi.

Theo đó, số tiền bảo hiểm được trả cho tất cả các khoản tiền gửi được bảo hiểm theo quy định của Luật bảo hiểm tiền gửi (gồm cả gốc và lãi) của một cá nhân tại một tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi tối đa là 75 triệu đồng.


THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM