VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Quy định mới về đấu thầu tín phiếu kho bạc

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Quy định mới về đấu thầu tín phiếu kho bạc

Đối với tín phiếu phát hành theo phương thức đấu thầu qua Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước, Bộ Tài chính quy định khung lãi suất phát hành tín phiếu trong từng thời kỳ hoặc từng phiên phát hành. Căn cứ vào khung lãi suất do Bộ Tài chính quy định, Kho bạc Nhà nước lựa chọn và quyết định lãi suất phát hành tín phiếu đối với từng phiên đấu thầu... là những nội dung mới được quy định tạiThông tư liên tịch số 92/2016/TTLT-BTC-NHNN hướng dẫn việc phát hành tín phiếu kho bạc qua Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Sẽ sớm cán đích kế hoạch huy động trái phiếu Chính phủ

Kho bạc Nhà nước: Kiểm soát chi tiết kiệm, đáp ứng nhu cầu chi tiêu của Chính phủ

Phát triển thị trường vốn trong bối cảnh hội nhập mới

Thị trường trái phiếu Chính phủ tháng 4/2015

Thông tư liên tịch quy định,

Cụ thể, tín phiếu sẽ có mệnh giá 100.000 đồng. Các mệnh giá khác là bội số của 100.000 đồng.

Thông tư quy định, ngày tổ chức phát hành tín phiếu là ngày thứ hai. Trong một số trường hợp, để đảm bảo sự phát triển của thị trường trái phiếu và nhu cầu quản lý ngân quỹ, Kho bạc Nhà nước (KBNN) có thể quyết định ngày tổ chức phát hành khác với ngày thứ hai. Ngày thanh toán tiền mua tín phiếu là ngày làm việc liền kề ngay sau ngày tổ chức phát hành tín phiếu.

Về kỳ hạn tín phiếu, tín phiếu có các kỳ hạn chuẩn là 13 tuần, 26 tuần và 52 tuần.Bộ Tài chính quy định việc phát hành các kỳ hạn chuẩn khác của tín phiếu trong trường hợp cần thiết nhưng không vượt quá 52 tuần.

Về lãi suất, đối với tín phiếu phát hành theo phương thức đấu thầu qua Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước, Bộ Tài chính quy định khung lãi suất phát hành tín phiếu trong từng thời kỳ hoặc từng phiên phát hành. Căn cứ vào khung lãi suất do Bộ Tài chính quy định, Kho bạc Nhà nước lựa chọn và quyết định lãi suất phát hành tín phiếu đối với từng phiên đấu thầu.

Việc đấu thầu tín phiếu được thực hiện theo 1 trong 2 hình thức là: Đấu thầu cạnh tranh lãi suất và Đấu thầu kết hợp cạnh tranh lãi suất và không cạnh tranh lãi suất.

Phương thức xác định khối lượng tín phiếu trúng thầu cho từng thành viên đấu thầu được áp dụng cho cả đấu thầu cạnh tranh lãi suất và đấu thầu kết hợp cạnh tranh lãi suất và không cạnh tranh lãi suất giống nhau.

Trường hợp khối lượng tín phiếu trúng thầu thấp hơn khối lượng tín phiếu gọi thầu, NHNN được quyền mua phần chênh lệch giữa 2 lượng tín phiếu này.

Trong trường hợp không có lãi suất trúng thầu, Ngân hàng Nhà nước được quyền mua tín phiếu theo mức lãi suất thỏa thuận giữa Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước theo các nguyên tắc quy định.

Kho bạc Nhà nước sẽ công bố lịch biểu dự kiến phát hành tín phiếu theo phương thức đấu thầu trong năm tiếp theo (nếu có) trên trang tin điện tử Kho bạc Nhà nước và thông báo cho Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán trước ngày 31-12 hàng năm.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 15/8/2016 và thay thế cho Thông tư số 106/2012/TTLT- BTC- NHNN ngày 28/6/2012 của Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn phát hành tín phiếu kho bạc qua Ngân hàng Nhà nước.

PV.

Có thể bạn quan tâm