Quy định mới về mức thu phí thẩm định văn hóa phẩm xuất, nhập khẩu

(Taichinh) -

Ngày 14/11/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 260/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định nội dung văn hóa phẩm xuất khẩu, nhập khẩu. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2017 thay thế Quyết định số 68/2006/QĐ-BTC.

Phí thẩm định đối với đồ chơi trẻ em là 650.000 đồng/lần thẩm định. Nguồn: InternetPhí thẩm định đối với đồ chơi trẻ em là 650.000 đồng/lần thẩm định. Nguồn: Internet

Theo đó, mức thu phí tác phẩm tạo hình, mỹ thuật ứng dụng, tranh đối với 10 tác phẩm đầu tiên là 300.000 đồng/tác phẩm/lần thẩm định. Từ tác phẩm thứ 11 tới tác phẩm thứ 49 là 270.000 đồng/tác phẩm/lần thẩm định. Từ tác phẩm thứ 50 trở đi là 240.000 đồng/tác phẩm/lần thẩm định, tối đa không quá 15.000.000 đồng/lần thẩm định.

Đối với tác phẩm nhiếp ảnh, mức thu phí đối với 10 tác phẩm đầu tiên là 100.000 đồng/tác phẩm/lần thẩm định. Từ tác phẩm thứ 11 tới tác phẩm thứ 49 là 90.000 đồng/tác phẩm/lần thẩm định. Từ tác phẩm thứ 50 trở đi là 80.000 đồng/tác phẩm/lần thẩm định.

Đối với đồ chơi trẻ em, mức phí là 650.000 đồng/lần thẩm định.

Đối với máy trò chơi điện tử có cài đặt chương trình trả thưởng thì 1 máy/lần thẩm định là 300.000 đồng/lần, từ 2 máy trở lên/lần thẩm định là 500.000 đồng/lần.

Đối với thiết bị chuyên dùng cho trò chơi ở sòng bạc là 500.000 đồng/sản phẩm/lần thẩm định.

Về kê khai, thu, nộp phí quy định chậm nhất là ngày 5 hàng tháng, tổ chức thu phí phải gửi số tiền phí đã thu của tháng trước vào tài khoản phí chờ nộp ngân sách mở tại Kho bạc Nhà nước.

Tổ chức thu phí thực hiện kê khai, nộp phí thu được theo tháng, quyết toán theo năm theo hướng dẫn tại khoản 3 Điều 19 và khoản 2 Điều 26 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ.

Về quản lý và sử dụng phí, tổ chức thu phí nộp toàn bộ số tiền phí thu được vào ngân sách nhà nước.

Trường hợp tổ chức thu phí được khoán chi phí hoạt động theo quy định của Chính phủ hoặc Thủ tướng Chính phủ về cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong việc sử dụng biên chế và sử dụng kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước, được để lại 90% tổng số tiền phí thu được, để trang trải chi phí phục vụ thẩm định.

Số tiền phí còn lại 10%, tổ chức thu phí nộp vào ngân sách nhà nước theo chương, mục, tiểu mục tương ứng của Mục lục ngân sách nhà nước.

PV.

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
  • tối đa 150 từ
  • tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục