VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Quy định mới về nhuận bút tác phẩm điện ảnh, mỹ thuật

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Quy định mới về nhuận bút tác phẩm điện ảnh, mỹ thuật

(Tài chính) Lâu nay, công tác xuất bản các ấn phẩm điện ảnh, mỹ thuật đang nở rộ, kéo theo đó là việc quản lý tài chính đối với hoạt động này rất phức tạp, đặc biệt là chế độ chi trả thù lao, nhuận bút cho các tác phẩm chưa thống nhất, có nơi cao, có nơi quá thấp… chưa công bằng đối với tác giả, dẫn đến nhiều vấn đề bất cập như bản quyền tác giả, thu sau nhân bản ấn phẩm...

Để giải quyết vấn đề này, tạo môi trường bình đẳng, thống nhất trong chi trả và nâng cao công tác quản lý tài chính, vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 21/2015/NÐ-CP quy định về nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm điện ảnh, mỹ thuật, nhiếp ảnh, sân khấu và các loại hình nghệ thuật biểu diễn khác. Nội dung cụ thể như sau:

Nhuận bút đối với tác phẩm điện ảnh

Các tác phẩm phim truyện, phim tài liệu, phim khoa học, phim phóng sự, phim hoạt hình, không phân biệt vật liệu ghi hình, căn cứ vào thể loại, chất lượng, được trả cho các chức danh sáng tạo tác phẩm điện ảnh theo tỷ lệ phần trăm của chi phí sản xuất được duyệt.

Trường hợp chuyển thể từ tác phẩm văn học, sân khấu và các loại hình tác phẩm thể hiện dưới hình thức tương tự khác sang kịch bản điện ảnh thì biên kịch chuyển thể hưởng từ 60-70% mức nhuận bút biên kịch của tác phẩm cùng thể loại quy định, phần còn lại được trả cho tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả của tác phẩm được sử dụng để làm tác phẩm chuyển thể.

Tác giả tác phẩm điện ảnh dành cho thiếu nhi, dân tộc thiểu số được hưởng thêm nhuận bút khuyến khích bằng 5-10% mức nhuận bút của tác phẩm cùng loại.

Bên sử dụng tác phẩm trả thù lao cho diễn viên điện ảnh và nhuận bút, thù lao cho các chức danh nghề nghiệp thuộc các trường hợp khác chưa được quy định thông qua hợp đồng thỏa thuận.

Trường hợp tác phẩm điện ảnh có chi phí sản xuất cao do các yêu cầu đặc biệt của thiết bị, vật liệu hoặc chi phí lớn khi quay bối cảnh tại nước ngoài, thì mức nhuận bút, thù lao cao nhất không quá 2 lần mức nhuận bút, thù lao của tác phẩm điện ảnh có chi phí sản xuất bình quân được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Nhuận bút đối với tác phẩm mỹ thuật

Nghị định cũng quy định cụ thể nhuận bút đối với tác phẩm mỹ thuật, theo đó, bên sử dụng tác phẩm mẫu thỏa thuận với tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả mức nhuận bút theo tỷ lệ phần trăm giá thành tác phẩm, không quá các mức được quy định.

Cụ thể, đối với tác phẩm có giá thành đến 1 triệu đồng, mức nhuận bút không quá 60% giá thành tác phẩm. Nếu tác phẩm giá thành từ 1-5 triệu đồng, nhuận bút tác giả được hưởng không quá 60-40% giá thành tác phẩm;... Đối với tác phẩm có giá thành 9-10 tỷ đồng thì mức nhuận bút không quá 4,7-4,5% giá thành tác phẩm.

Đối với tác phẩm có giá thành trên 10 tỷ đồng, nhuận bút được tính bằng mức nhuận bút của tác phẩm có giá thành 10 tỷ đồng và 1% của phần giá thành tác phẩm vượt quá 10 tỷ đồng.

Trường hợp tác giả chỉ vẽ mẫu, chưa thể hiện thành tác phẩm mẫu thì thì tác giả vẽ mẫu hưởng từ 50-70% mức nhuận bút quy định, phần còn lại được trả cho những người khác dựa vào mẫu vẽ để thể hiện thành tác phẩm mẫu.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM