Thông tư số 197/2013/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành, từ ngày 5/2/2014 sẽ áp dụng mức thu phí sử dụng đường bộ tại tạm Ninh An và Bàn Thạch đối với xe tải có tải trọng dưới 2 tấn và các loại xe buýt vận tải khách là 15.000 đồng/vé/lượt, 450.000 đồng/vé/tháng, 1.200.000 đồng/vé/quý."/>
VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Quy định mức thu phí sử dụng đường bộ trạm Ninh An và Bàn Thạch

(Tài chính) Theo Thông tư số 197/2013/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành, từ ngày 5/2/2014 sẽ áp dụng mức thu phí sử dụng đường bộ tại tạm Ninh An và Bàn Thạch đối với xe tải có tải trọng dưới 2 tấn và các loại xe buýt vận tải khách là 15.000 đồng/vé/lượt, 450.000 đồng/vé/tháng, 1.200.000 đồng/vé/quý.

Cũng theo Thông tư trên, xe từ 12 ghế ngồi đến 30 ghế ngồi, xe tải có tải trọng từ 2 tấn đến dưới 4 tấn có mức phí 22.000 đồng/vé/lượt, 660.000 đồng/vé/tháng, 1.800.000 đồng/vé/quý.

Xe từ 31 ghế ngồi trở lên, xe tải có tải trọng từ 4 tấn đến dưới 10 tấn có mức phí 33.000 đồng/vé/lượt, 990.000 đồng/vé/tháng, 2.650.000 đồng/vé/quý.

Xe  tải có tải trọng từ 10 tấn đến dưới 18 tấn và xe chở hàng bằng Container 20 fit có mức phí 60.000 đồng/vé/lượt, 1.800.000 đồng/vé/tháng, 4.800.000 đồng/vé/quý.

Xe tải có tải trọng từ 18 tấn trở lên và xe chở hàng bằng Container 40 fit có mức phí 120.000 đồng/vé/lượt, 3.600.000 đồng/vé/tháng, 9.700.000 đồng/vé/quý.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/02/2014.

Có thể bạn quan tâm