thanh niên xung phong cơ sở ở miền Nam tham gia kháng chiến trong thời gian từ ngày 26/3/1965 đến ngày 30/4/1975 ở các tỉnh từ Quảng Trị đến Cà Mau đã được quy định rõ tại Nghị định 112/2017/NĐ-CP ngày 06/10/2017 của Chính phủ."/>
VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Quy định về trợ cấp một lần đối với thanh niên xung phong cơ sở miền Nam

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Quy định về trợ cấp một lần đối với thanh niên xung phong cơ sở miền Nam

Chế độ trợ cấp một lần đối với thanh niên xung phong cơ sở ở miền Nam tham gia kháng chiến trong thời gian từ ngày 26/3/1965 đến ngày 30/4/1975 ở các tỉnh từ Quảng Trị đến Cà Mau đã được quy định rõ tại Nghị định 112/2017/NĐ-CP ngày 06/10/2017 của Chính phủ.

Chế độ trợ cấp hàng tháng cho người bị tai nạn lao động

14 khoản thu nhập không tính đóng bảo hiểm xã hội

Nghị định 112/2017/NĐ-CP về chế độ, chính sách đối với thanh niên xung phong cơ sở miền Nam tham gia kháng chiến giai đoạn 1965-1975 quy định chế độ trợ cấp một lần; trợ cấp hằng tháng; trợ cấp mai táng và chính sách vay vốn sản xuất, kinh doanh đối với thanh niên xung phong cơ sở ở miền Nam tham gia kháng chiến trong thời gian từ ngày 26/3/1965 đến ngày 30/4/1975 ở các tỉnh từ Quảng Trị đến Cà Mau.

Theo đó, chế độ trợ cấp một lần được quy định cụ thể như sau: Thanh niên xung phong cơ sở ở miền Nam có đủ điều kiện theo Điều 3 Nghị định này được hưởng chế độ trợ cấp một lần, tính theo số năm thực tế tham gia thanh niên xung phong cơ sở. Trường hợp có thời gian tham gia thanh niên xung phong cơ sở ở các đợt khác nhau hoặc gián đoạn thì được cộng dồn để tính hưởng chế độ, cụ thể như sau:

- Từ đủ 02 năm trở xuống, mức trợ cấp một lần bằng 2.500.000 đồng;

- Trên 02 năm thì từ năm thứ 3 trở đi cứ mỗi năm được cộng thêm 800.000 đồng.

Khi tính thời gian thực hiện chế độ trợ cấp một lần, nếu có tháng lẻ thì từ đủ 6 tháng trở lên được tính tròn một năm, dưới 6 tháng được tính nửa (1/2) năm.

Trường hợp thanh niên xung phong cơ sở ở miền Nam có giấy tờ gốc hoặc giấy tờ liên quan quy định tại khoản 1 Điều 8 Nghị định này nhưng không thể hiện cụ thể thời gian tham gia kháng chiến thì được hưởng mức 2.500.000 đồng.

Trường hợp thanh niên xung phong cơ sở ở miền Nam đã từ trần trước ngày Nghị định này có hiệu lực thì thân nhân của người từ trần được hưởng chế độ trợ cấp một lần bằng 3.600.000 đồng.

Nghị định 112/2017/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 20/11/2017.


PV.

Có thể bạn quan tâm