Rà soát, sắp xếp, điều chuyển xe công trước ngày 21/3/2016

(Taichinh) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 159/2015/TT-BTC hướng dẫn một số điều của Quyết định số 32/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng xe ô tô trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.
Ảnh minh họa. Nguồn: internetẢnh minh họa. Nguồn: internet

Thông tư này cụ thể hóa các nội dung của Quyết định số 32 với những quy định chi tiết về việc trang bị, thay thế, quản lý, sử dụng xe ô tô tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị, Ban quản lý dự án và công ty Nhà nước.

Theo quy định của Thông tư này, Văn phòng các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội được trang bị tối đa 3 xe ô tô/1 đơn vị.

Các đơn vị khác thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội (các Vụ, Ban và các tổ chức tương đương) được trang bị tối đa 1 xe ô tô/1 đơn vị.

Các cục và các tổ chức tương đương trực thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở trung ương, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội được trang bị tối đa 2 xe ô tô/1 đơn vị.

Đối với Tổng cục và các tổ chức tương đương có chức danh lãnh đạo có hệ số phụ cấp chức vụ từ 0,7 trở lên, Văn phòng Tổng cục được trang bị tối đa 2 xe ô tô/1 đơn vị; mỗi Cục hoặc tổ chức tương đương trực thuộc Tổng cục được trang bị tối đa 1 xe ô tô/1 đơn vị. Các đơn vị khác thuộc Tổng cục được trang bị tối đa 1 xe ô tô/2 đơn vị.

Xe ô tô phục vụ công tác được thay thế khi đã sử dụng vượt quá thời gian (15 năm) hoặc đã sử dụng ít nhất 250.000 km (đối với miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng hải đảo và vùng đặc biệt khó khăn là 200.000 km) mà không thể tiếp tục sử dụng hoặc bị hư hỏng mà không đảm bảo an toàn khi vận hành theo kiểm định của cơ quan có chức năng.

Xe ô tô cũ được thay thế bằng cách nhận điều chuyển xe ô tô từ các cơ quan, tổ chức, đơn vị, Ban quản lý dự án khác hoặc mua mới trong trường hợp không có xe ô tô để nhận điều chuyển.

Trong Thông tư, Bộ Tài chính cũng quy định: Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan, tổ chức khác của Trung ương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện rà soát, sắp xếp lại số xe ô tô hiện có tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị, Ban Quản lý dự án thuộc phạm vi quản lý đảm bảo theo đúng tiêu chuẩn, định mức quy định tại Quyết định số 32.

Đồng thời, các đơn vị cũng phải xem xét, quyết định điều chuyển cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị, Ban Quản lý dự án thuộc phạm vi quản lý còn thiếu xe và báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Tài chính trước ngày 21-3-2016.

Căn cứ kết quả báo cáo của các cơ quan, đơn vị, Bộ Tài chính xem xét, xử lý số xe ô tô (còn lại) như sau: Quyết định điều chuyển cho các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan, tổ chức khác chưa có đủ xe theo tiêu chuẩn, định mức; báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định điều chuyển trong các trường hợp đặc biệt.

Nếu không thuộc các trường hợp trên, Bộ Tài chính sẽ có ý kiến bằng văn bản để các cơ quan đơn vị bán, thanh lý. Trong thời gian chờ cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý, các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm bảo quản xe ô tô theo nguyên trạng đã báo cáo Bộ Tài chính.

Thông tư cũng nêu rõ: Trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày 21-9-2015, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan, tổ chức khác ở Trung ương và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm gửi báo cáo về Bộ Tài chính kết quả rà soát số xe ô tô hiện có.

Quá thời hạn nêu trên, các cơ quan, đơn vị tạm thời chưa thực hiện mua sắm ô tô; Kho bạc Nhà nước không thanh toán việc mua xe ô tô khi chưa có báo cáo; đồng thời, các cơ quan, đơn vị phải chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ về việc chậm thực hiện báo cáo kết quả rà soát số xe ô tô hiện có.

Thông tư này có hiệu lực từ 30-11-2015, thay thế các Thông tư quy định về tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng xe ô tô công hiện hành do Bộ Tài chính ban hành.

Theo baohaiquan.vn

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
  • tối đa 150 từ
  • tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục