Rà soát, sắp xếp lại số xe ô tô phục vụ công tác chung

(Taichinh) - Bộ Tài chính vừa có công văn đề nghị các bộ, ngành, địa phương rà soát, sắp xếp lại số xe ô tô phục vụ công tác chung.

Bộ Tài chính cho biết, ngày 4/8/2015, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 32/2015/QĐ- TTg (QĐ 32) quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng xe ô tô trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, công ty TNHH MTV do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 159/2015/TT- BTC ngày 15/10/2015 hướng dẫn một số điều của Quyết định này.

Theo đó, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ, UBND cấp tỉnh thực hiện rà soát, sắp xếp lại số xe ô tô hiện có thuộc phạm vi quản lý đảm bảo theo đúng tiêu chuẩn, định mức gửi về Bộ Tài chính.

Để báo cáo Thủ tướng Chính phủ về kết quả rà soát, sắp xếp và xử lý xê ô tô phục vụ công tác chung đúng với thời hạn quy định về sắp xếp, xử lý, Bộ Tài chính đã đề nghị các đơn vị thực hiện theo đúng quy định là trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày QĐ32 có hiệu lực phải thực hiện báo cáo.

Bên cạnh đó, trong báo cáo phải thể hiện rõ được tổng số xe hiện có của đơn vị quản lý tại thời điểm ngày 21/9/2015 (ngày QĐ32 có hiệu lực) gồm: xe phục vụ chức danh; xe phục vụ công tác chung và xe chuyên dùng.

Về tình hình thực hiện sắp xếp lại phải báo cáo rõ tổng số xe ô tô điều chuyển từ nơi thừa sang nơi thiếu so với tiêu chuẩn, định mức trong nội bộ thuộc phạm vi quản lý. Tổng số xe điều chuyển cho các bộ, ngành, địa phương khác theo quyết định của cấp có thẩm quyền. Tổng số xe tiếp nhận từ các bộ, ngành, địa phương khác cũng như tổng số xe đã thực hiện thanh lý từ ngày 21/9/2015 đến ngày báo cáo (nếu có).

Ngoài việc báo cáo, các đơn vị phải có đề xuất, kiến nghị việc xử lý số xe ô tô dôi dư theo tiêu chuẩn, định mức; đề xuất nhu cầu trang bị trong trường hợp sau khi sắp xếp lại còn thiếu so với tiêu chuẩn, định mức (nếu có).

Bộ Tài chính đề nghị các bộ, ngành, địa phương chỉ đạo rà soát, chuẩn hóa, cập nhật đầy đủ số liệu số lượng xe ô tô trên cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản nhà nước sau khi sắp xếp và chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu. Trên cơ sở đó, Bộ Tài chính thực hiện rà soát, đối chiếu và làm cơ sở để báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Đặc biệt, Bộ Tài chính lưu ý, trong quá trình rà soát, sắp xếp lại, các bộ, ngành, địa phương không thực hiện chuyển xe ô tô phục vụ công tác chung sang nhóm xe ô tô chuyên dùng. Đồng thời, chỉ đạo các đơn vị xây dựng tiêu chuẩn, định mức và quản lý, sử dụng xe ô tô chuyên dùng đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, đúng mục đích để tránh tình trạng sử dụng xe không đúng mục đích (như phục vụ chức danh, phục vụ công tác chung).

Theo thoibaotaichinhvietnam.vn

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
  • tối đa 150 từ
  • tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục