VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Rút ngắn 22 ngày thời gian thẩm định doanh nghiệp ưu tiên

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Rút ngắn 22 ngày thời gian thẩm định doanh nghiệp ưu tiên

Tổng cục Hải quan vừa ban hành quy trình mới về thẩm định điều kiện công nhận doanh nghiệp ưu tiên trong thực hiện thủ tục hải quan, áp dụng chế độ ưu tiên, quản lý doanh nghiệp ưu tiên.

Vì sao hồ sơ đề nghị doanh nghiệp ưu tiên bị trả lại?

Chế độ ưu tiên trong việc thực hiện thủ tục hải quan

Theo đó, kể từ 14/9,thời gian thẩm định hồ sơ tối đa 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ đề nghị công nhận doanh nghiệpưu tiên (rút ngắnđược 10 ngày so với quyđịnhtrướcđây).Thời gian thẩm định thực tế không quá 3 ngày đối với trường hợp không phải kiểm tra sau thông quan tại trụ sở doanh nghiệp để đánh giá tuân thủ pháp luật (rút ngắn 12 ngày so với quy trình cũ).

Trường hợp phải kiểm tra sau thông quan tại trụ sở doanh nghiệp để đánh giá tuân thủ pháp luật thì thời gian thực hiện thẩm định thực tế theo quy định tại Luật Hải quan (tối đa 10 ngày làm việc). Trong thời gian 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo hoặc kết thúc xác minh, làm rõ (nếu có), Cục Kiểm tra sau thông quan sẽ trình Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan xem xét, quyết định công nhận DN ưu tiên.

Về áp dụng chế độ ưu tiên đối với kiểm tra hàng hóa:Doanh nghiệp được miễn kiểm tra chứng từ liên quan thuộc hồ sơ hải quan, miễn kiểm tra thực tế hàng hóa trong quá trình thực hiện thủ tục hải quan, trừ trường hợp có dấu hiệu vi phạm pháp luật hoặc kiểm tra ngẫu nhiên để đánh giá sự tuân thủ pháp luật.

Về ưu tiên thứ tự làm thủ tục hải quan: Nếu doanh nghiệp gặp vướng mắc trong khâu thông quan, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan có trách nhiệm trả lời DN bằng văn bản trong thời gian 8 giờ làm việc kể từ thời điểm phát sinh vướng mắc. Cục Hải quan có trách nhiệm, phối hợp với các tổ chức kinh doanh cảng, kho bãi trên địa bàn quản lý áp dụng các ưu tiên về xếp dỡ, thứ tự giao nhận đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của DN ưu tiên.

Về tờ khai xuất nhập khẩu tại chỗ của doanh nghiệp ưu tiên và đối tác của doanh nghiệp ưu tiên:Chi cục Hải quan không kiểm tra thực tế hàng hóa theo quy định tại Thông tư 38/2015/TT-BTC.

Về thủ tục đối với hàng hóa phải kiểm tra chuyên ngành: Cơ quan Hải quan áp dụng quản lý rủi ro để thực hiện kiểm tra trên cơ sở nội dung khai báo, thủ tục kiểm tra chuyên ngành của doanh nghiệp.

Theo dddn.com.vn

Có thể bạn quan tâm