VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Sẽ có thêm “ân hạn” đối với chính sách tín dụng phát triển nông nghiệp, nông thôn?

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Sẽ có thêm “ân hạn” đối với chính sách tín dụng phát triển nông nghiệp, nông thôn?

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đang lấy ý kiến góp ý cho dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 10/2015/TT-NHNN hướng dẫn thực hiện Nghị định 55/2015/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn.

Làm hạ tầng dẫn tín dụng vào nông nghiệp

Hàng loạt chính sách mới có hiệu lực từ tháng 10/2018

Từ 15/10, thêm nhiều quy định đặc thù khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp hữu cơ

Thu hút đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn: Thêm ưu đãi, bớt thủ tục

Theo đó, dự thảo bổ sung quy định về “ân hạn” đối với cơ cấu lại thời hạn nợ và cho vay mới. Cụ thể, bổ sung Điều 4a: Đối với khách hàng vay để trồng, chăm sóc, tái canh cây lâu năm, tổ chức tín dụng và khách hàng thỏa thuận thời gian ân hạn gốc và lãi phù hợp với giai đoạn kiến thiết của cây trồng lâu năm. Thời gian ân hạn tính từ khi tổ chức tín dụng giải ngân vốn vay đến khi khách hàng bắt đầu trả nợ gốc được thỏa thuận trong hợp đồng tín dụng.

Trong thời gian ân hạn, khách hàng chưa phải trả nợ gốc cho tổ chức tín dụng. Khách hàng và tổ chức tín dụng thỏa thuận về việc trả lãi hoặc chưa trả lãi trong thời gian ân hạn. 

Dự thảo cũng nêu rõ, cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ trên cơ sở đề nghị của khách hàng và kết quả đánh giá khả năng trả nợ của khách hàng, cụ thể:  Điều chỉnh kỳ hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ trong trường hợp thời hạn cho vay không thay đổi;

Gia hạn nợ và giữ nguyên nhóm nợ. Tổng thời gian gia hạn nợ và giữ nguyên nhóm nợ tối đa bằng thời hạn cho vay ban đầu đối với khoản nợ ngắn hạn và tối đa bằng ½ thời hạn cho vay ban đầu đối với khoản nợ trung, dài hạn.

Hồ sơ, trình tự, thủ tục đề nghị khoanh nợ thực hiện theo quy định tại Khoản 3 Điều 12 Nghị định số 55/2015/NĐ-CP (đã được bổ sung bởi Khoản 6 Điều 1 Nghị định số 116/2018/NĐ-CP).


THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM