VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Thay đổi về hồ sơ xóa nợ tiền thuế đối với doanh nghiệp bị phá sản

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Thay đổi về hồ sơ xóa nợ tiền thuế đối với doanh nghiệp bị phá sản

Ngày 01/8/2017, Bộ tài chính ban hành Thông tư số 79/2017/TT-BTC, sửa đổi, bổ sung tiết b1 Điểm b, Khoản 4, Điều 48 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của luật quản lý thuế. Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 15/9/2017.

Chính sách về lao động - tiền lương có hiệu lực từ 15/8/2017

Quy định về giám sát với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

Quản lý, sử dụng các khoản thu từ dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước

Quy định về quản lý tài chính đối với dự án đầu tư PPP

Theo đó, Thông tư sửa đổi, bổ sung tiết b1 Điểm b Khoản 4 Điền 48 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế, cụ thể về hồ sơ xóa nợ tiền thuế đối với doanh nghiệp bị tuyên bố phá sản theo quy định mới sẽ bao gồm:

Thứ nhất, văn bản đề nghị xoá nợ tiền thuế của cơ quan thuế quản lý trực tiếp, theo mẫu đã ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC;

Thứ hai, Quyết định tuyên bố phá sản doanh nghiệp của Tòa án;
 
Thứ ba, tài liệu phân chia tài sản của chấp hành viên thể hiện số nợ thuế thu hồi được hoặc không thu hồi được;

Thứ tư, Quyết định về việc đình chỉ thi hành quyết định tuyên bố phá sản của cơ quan thi hành án dân sự.

Theo Thông tư quy định các tài liệu trên có thể là bản chính hoặc bản sao y bản chính.
THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM