VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Thủ tướng phê duyệt Đề án tái cơ cấu Tổng Công ty SCIC

(Tài chính) Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 2344/QĐ-TTg, ngày 02/12/2013 phê duyệt Đề án tái cơ cấu Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) giai đoạn đến năm 2015.

Theo quyết định, quy mô vốn điều lệ của SCIC đến năm 2015 là 50.000 tỷ đồng.SCIC duy trì doanh nghiệp 100% vốn nhà nước gồm: Công ty TNHH một thành viên Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước; Công ty TNHH một thành viên Khai thác và Chế biến đá An Giang; Công ty TNHH một thành viên Đầu tư và Kinh doanh khoáng sản Vinaconex.

4 doanh nghiệp Tổng công ty nắm giữ, đầu tư dài hạn gồm: Công ty Cổ phần (CTCP) Tổng công ty Tái bảo hiểm Quốc gia Việt Nam; CTCP viễn thông FPT; CTCP Dược Hậu Giang; CTCP sữa Việt Nam. Ngoài ra, Tổng Công ty có cổ phần, vốn góp chi phối theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ tại 24 doanh nghiệp.

Thực hiện cổ phần hóa, Tổng công ty nắm giữ cổ phần chi phối gồm: Công ty TNHH một thành viên Thương mại, du lịch và dịch vụ tổng hợp Điện Biên; Công ty TNHH một thành viên Khoáng sản Lai Châu. Bên cạnh đó, thực hiện thoái vốn nhà nước tại 376 doanh nghiệp.

Cũng theo Quyết định, Tổng công ty sẽ hoàn thiện hệ thống quản trị nội bộ, tập trung vào sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện hệ thống quy chế quản lý nội bộ sau khi Chính phủ ban hành Nghị định về chức năng, nhiệm vụ và cơ chế hoạt động của Tổng công ty và Nghị định ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty. Đồng thời, sắp xếp lại cơ cấu tổ chức, bộ máy quản lý, điều hành; hoàn thiện quy chế về công tác cán bộ, đẩy mạnh đào tạo nguồn nhân lực; phát triển và quản lý nguồn nhân lực một cách có hệ thống, tập trung phát triển đội ngũ cán bộ quản lý. Thu hút và đào tạo nhân sự tài năng, có chuyên môn, kinh nghiệm trên thị trường. Tăng cường cơ chế đãi ngộ, khuyến khích người lao động, xây dựng cơ chế, chính sách huy động các chuyên gia giỏi trong lĩnh vực đầu tư và tài chính;...

Quyết định có hiệu lực từ ngày 2/12/2013.

Theo dddn.com.vn

Có thể bạn quan tâm