VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Tiếp tục thực hiện ưu đãi thuế suất thuế nhập khẩu Việt – Lào năm 2013

(Tài chính) Ngày 27/12/2012, Bộ Tài chính có Công văn số 18029 /BTC-CST về thực hiện Thỏa thuận ưu đãi thuế Việt – Lào năm 2013.

Ngày 5/12/2012, Bộ Công Thương có công văn số 11728/BCT-KV1 thông báo Bản Thỏa thuận ký ngày 01/12/2011 giữa Chính phủ nước CHXNCN Việt Nam và Chính phủ nước CHDCND Lào về các mặt hàng được áp dụng ưu đãi thuế suất thuế nhập khẩu Việt – Lào được gia hạn thêm một năm (đến hết 31/12/2013).

Theo đó, Điều 7 Bản thỏa thuận ký ngày 1/12/2011 giữa Chính phủ nước CHXNCN Việt Nam và Chính phủ nước CHDCND Lào về các mặt hàng được áp dụng ưu đãi thuế suất thuế nhập khẩu Việt – Lào quy định: “Các ưu đãi trong Bản Thỏa thuận này có hiệu lực thực hiện từ ngày 1/1/2012 đến ngày 31/12/2012. Trong thời hạn 90 ngày trước ngày Bản Thỏa thuận này hết hiệu lực, nếu không Bên ký kết nào đề nghị bằng văn bản về việc điều chỉnh, bổ sung hoặc chấm dứt  Bản Thỏa thuận này, Bản Thỏa thuận sẽ được mặc nhiên gia hạn thêm 1 năm. Thể thức gia hạn này sẽ được tiếp tục áp dụng tương tự cho mỗi năm tiếp theo”; Khoản 3, Điều 5 Thông tư số 36/2012/TT-BTC ngày 02/03/2012 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn về thuế nhập khẩu đối với các mặt hàng được áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu Việt – Lào quy định: “Thông tư này sẽ áp dụng cho các năm tiếp theo nếu Bản thoả thuận giữa hai Chính phủ Việt Nam và Lào ký ngày 01/12/2011 được gia hạn”;

Thông tư số 36/2012/TT-BTC ngày 2/3/2012 được tiếp tục áp dụng cho năm 2013 (từ ngày 01/01/2013 đến ngày 31/12/2013).
THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM