thuế các tỉnh, thành phố nhằm hướng dẫn trợ cấp thêm cho các công chức thuế thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ."/>
VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Trợ cấp thêm cho công chức thuế thuộc diện tinh giảm biên chế

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Trợ cấp thêm cho công chức thuế thuộc diện tinh giảm biên chế

Tổng cục Thuế vừa có công văn 3036/TCT-TVQT gửi cục thuế các tỉnh, thành phố nhằm hướng dẫn trợ cấp thêm cho các công chức thuế thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ.

Kinh doanh hàng miễn thuế cần những điều kiện gì?

Dự án nào được hưởng ưu đãi thuế nhập khẩu?

Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dự án đầu tư mới

Theo đó,trường hợp những công chức được Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính phê duyệt lùi thời gian tinh giản biên chế, kinh phí thực hiện tinh giản biên chế sẽ điều chỉnh giảm.

Tổngcục Thuế yêu cầu cuối năm kinh phí tinh giản biên chế còn dư, các cục thuế thực hiện hủy (nộp) ngân sách nhà nước theo quy định, không được chuyển sang chi các nội dung khác và không được chuyển nguồn kinh phí.

Đặc biệt, tiền lương, phụ cấp, các khoản đóng theo lương của các công chức đến thời điểm được Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính phê duyệt tinh giản biên chế (điều chỉnh), đơn vị hạch toán, quyết toán chi ngân sách theo quy định.

Tổng cục Thuế đồng ý trợ cấp thêm cho các công chức tối đa bằng số tiền chênh lệch giữa tiền lương, phụ cấp thực chi trả và tiền lương hưu trong thời gian từ ngày được phê duyệt tinh giản biên chế đến ngày công chức thực sự nghỉ việc.

Tổng cục Thuế giao cho thủ trưởng đơn vị xác định, quyết định kinh phí trợ cấp thêm cho công chức và chi trả từ kinh phí tiết kiệm chi thường xuyên của đơn vị.

Đồng thời, thu hồi tiền lương, phụ cấp thực chi trả cho công chức trong thời gian từ ngày được phê duyệt tinh giản biên chế đến ngày công chức thực sự nghỉ việc; đối với các khoản đã tính trích theo lương của công chức nộp cho Bảo hiểm xã hội, tổ chức Công đoàn, đơn vị thực hiện giảm trừ số nộp cho các tổ chức này trong các tháng sau cho phù hợp.

Theo thoibaitaichinhvietnam.vn

Có thể bạn quan tâm