VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Xử lý vướng mắc nộp thuế tạm thu và thu hồi nợ thuế

(Tài chính) Bộ Tài chính vừa ban hành công văn số 17414/BTC-TCHQ ngày 14/12/2012 gửi Tổng cục Hải quan và Cục Hải quan các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc chuyển nộp ngân sách Nhà nước số tiền thuế tạm thu chưa quá hạn 135 ngày và việc thu nợ thuế quá hạn.

Theo đó, Văn bản này yêu cầu, Cục Hải quan các tỉnh, thành phố rà soát, chuyển toàn bộ số dư trên tài khoản tạm thu phát sinh tại đơn vị sang tài khoản chuyên thu, đảm bảo trước ngày 31/12/2012 phải chuyển xong toàn bộ số dư tài khoản tạm thu sang tài khoản chuyên thu.

Từ ngày 17/12/2012 trở đi, nếu quá thời hạn nộp thuế mà doanh nghiệp chưa xuất khẩu hoặc tái xuất thì Cục Hải quan các tỉnh, thành phố hướng dẫn người nộp thuế thực hiện nộp ngay số tiền thuế nhập khẩu  nguyên liệu sản xuất xuất khẩu, tạm nhập tái xuất  vào tài khoản chuyên thu của đơn vị.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố rà soát, phân loại các khoản nợ thuế, xác định địa chỉ các khoản nợ có khả năng thu hồi, thành lập tổ đôn đốc thu hồi nợ thuế tới các doanh nghiệp có nợ thuế quá hạn để yêu cầu các doanh nghiệp thực hiện nộp ngay số tiền thuế, tiền phạt còn nợ vào ngân sách nhà nước (Lập biên bản, nêu rõ số tiền doanh nghiệp phải nộp, yêu cầu doanh nghiệp cam kết thực hiện nghĩa vụ nộp thuế trong tháng 12/2012).

Trường hợp doanh nghiệp không thực hiện theo yêu cầu của cơ quan Hải quan, phải yêu cầu ngân hàng phong toả ngay tài khoản của các doanh nghiệp có nợ thuế cưỡng chế. Đồng thời thực hiện nghiêm các biện pháp cưỡng chế theo đúng quy định của Luật Quản lý thuế.

Có thể bạn quan tâm