VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Điều chỉnh dự toán chi đầu tư vốn trái phiếu chính phủ năm 2018

Ủy ban Thường vụ Quốc hội điều chỉnh dự toán chi đầu tư vốn trái phiếu chính phủ năm 2018 giữa các bộ, địa phương. Nguồn: internet

Điều chỉnh dự toán chi đầu tư vốn trái phiếu chính phủ năm 2018

Tại Nghị quyết số 597/NQ-UBTVQH114 ngày 9/11/2018, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã điều chỉnh dự toán chi đầu tư vốn trái phiếu chính phủ năm 2018 giữa các bộ, địa phương.

Đại biểu Quốc hội "khen" công tác điều hành tài chính - ngân sách

10 tháng, kiểm soát, thanh toán 893.819,1 tỷ đồng cho chi thường xuyên và chi đầu tư

Bộ Tài chính “thúc” các bộ, ngành đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn

Kho bạc Nhà nước phát hiện hơn 7.600 khoản chi chưa đủ thủ tục theo quy định

Theo đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị điều chỉnh giảm dự toán chi đầu tư phát triển nguồn vốn trái phiếu chính phủ năm 2018 là 1.630,544 tỷ đồng. Trong đó, Bộ Giao thông vận tải giảm 1.047,544 tỷ đồng; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giảm 220 tỷ đồng và địa phương giảm 363 tỷ đồng.

Đồng thời, điều chỉnh tăng dự toán chi đầu tư phát triển nguồn vốn trái phiếu chính phủ năm 2018 là 1.364,458 tỷ đồng cho một số bộ, địa phương và cho phép kéo dài thời gian giải ngân đối với số vốn trên đến hết ngày 31/12/2019. Quá thời hạn này, số vốn chưa giải ngân hết sẽ hủy dự toán theo quy định.

Trong đó, bổ sung 609,113 tỷ đồng cho các địa phương thực hiện các dự án thuộc Chương trình kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên thuộc Nghị quyết số 916/NQ-UBTVQH13, Nghị quyết số 1096/NQ-UBTVQH13, Nghị quyết số 414/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Bổ sung 686,424 tỷ đồng để thực hiện 06 dự án cấp bách về giao thông theo số vốn đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội bổ sung tại Nghị quyết số 468/NQ-UBTVQH14 ngày 29/12/2017; Bổ sung 68,921 tỷ đồng cho tỉnh Kiên Giang để thực hiện 2 dự án giao thông theo Nghị quyết số 726/NQ-UBTVQH13 ngày 20/1/2014 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng điều chỉnh tăng dự toán chi đầu tư phát triển nguồn vốn nước ngoài năm 2018 là 266,086 tỷ đồng để bổ sung dự toán cho các dự án ODA đang thiếu vốn năm 2018 và giao Chính phủ quyết định việc bổ sung dự toán cho các dự án ODA cụ thể trong phạm vi số vốn này.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM