VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Doanh nghiệp siêu nhỏ không bắt buộc phải bố trí kế toán trưởng

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Doanh nghiệp siêu nhỏ không bắt buộc phải bố trí kế toán trưởng

Ngày 28/12/2018, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 132 /2018/TT-BTC, Hướng dẫn Chế độ kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ, trong đó có quy định rõ về tổ chức kế toán và người làm kế toán.

Đề xuất giải pháp tài chính hỗ trợ doanh nghiệp siêu nhỏ Việt Nam phát triển

Chính sách tài chính hỗ trợ các hộ kinh doanh cá thể và doanh nghiệp siêu nhỏ

Tham gia CPTPP, các doanh nghiệp siêu nhỏ dễ hụt hơi nếu không được bảo hộ

Sửa Luật thuế Thu nhập doanh nghiệp: Doanh nghiệp siêu nhỏ được áp dụng mức thuế suất 15%

Theo đó, các doanh nghiệp siêu nhỏ được bố trí phụ trách kế toán mà không bắt buộc phải bố trí kế toán trưởng. Các doanh nghiệp siêu nhỏ nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo tỷ lệ % trên doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ có thể tự tổ chức thực hiện công tác kế toán theo quy định của Thông tư này.

Thông tư cũng quy định, việc bố trí người làm kế toán của doanh nghiệp siêu nhỏ phải đảm bảo không vi phạm quy định tại Nghị định số 174/2016/NĐ-CP ngày 30/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật kế toán.

Các doanh nghiệp siêu nhỏ được ký hợp đồng với đơn vị kinh doanh dịch vụ kế toán để thuê dịch vụ làm kế toán hoặc dịch vụ làm kế toán trưởng theo quy định của pháp luật. Danh sách đơn vị đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán được công bố và cập nhật định kỳ trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tài chính.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM